"HONGKONG DISNEYLAND" ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CODE: HK006 โทร 02887 8802
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


"HONGKONG DISNEYLAND" ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน article

 

โปรแกรมท่องเที่ยว  ฮ่องกง
"HONGKONG DISNEYLAND"
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน


ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
** ไปเช้า-กลับดึก เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ **
เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
มีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง โหลดสัมภาระได้ 30 กิโล

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึง 19.30 น.
รวมบัตรเข้าสวนสนุก + รถรับส่งแล้ว
ชมวิว 360 องศา ขึ้นกระเช้านองปิงพร้อมขอพรพระใหญ่เกาะลันเตา !! (รวมบัตรเข้าเรียบร้อย)
หมุนกังหัน วัดแชกง ขอความสำเร็จ ธุรกิจ โชคลาภ
ผูกด้ายแดงขอพรคู่รัก วัดหวังต้าเซียน

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
อร่อยกับเมนู Signature ห่านย่าง แสนอร่อย ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง!

 จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง

04.00 น.   ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 6 Row M
06.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathey Pacific Airline เที่ยวบิน  CX616
10.25 น. ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  หัวหน้าทัวร์พาท่านเดินออกทาง Hall B  ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน
หมายเหตุ:  ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินเท่านั้น
ทัวร์เลือกเที่ยวได้ 1 โปรแกรม  (A) กระเช้านองปิง + ช้อปปิ้ง หรือ (B) ดิสนีย์แลนด์

สำหรับพีเรียด 03-05 สิงหาคม 2562
05.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 Row M
08.15 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX700
12.10 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง HALL B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน
หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินเท่านั้น

กระเช้านองปิง (Std. NP360 Cable Car) เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ให้ท่านได้กราบขอพร  พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1924 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

City Gate Outlet ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ Outlet ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากโรงงานมาลดกระหน่ำสูงสุด 30-70% เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และมี  Food Court รวมอาหารอร่อยๆ

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย **

เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) SAV Hotel / Iclub Ma Tau Wai Hotel êêêê หรือใกล้เคียง

วันสอง     ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (B)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร (2)

** อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย **

ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) นำทุกท่านเข้าสู่ดินเเดนมหัศจรรย์ติดระดับโลก ที่มีทั้งเรื่องราวสุดลึกลับ เรื่องเหนือจินตนาการ การผจญภัย ห้วงอวกาศ และทวีปอเมริกา ซึ่งทุกดินแดนจะต้อนรับทุกคนด้วยเครื่องเล่นแสนสนุกระดับโลก เหล่าเพื่อนตัวโปรด และการแสดงสไตล์บรอดเวย์สุดตระการตา


เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) SAV Hotel / Iclub Ma Tau Wai Hotel êêêê หรือใกล้เคียง

วันสาม   วัดแชกง – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ  (B/L) 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)

วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน** เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย พลิกดวงชะตาที่ตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย**เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย ** 

รีพลัสเบย์ (Repulse Bay) **ไหว้ขอให้มีบุตรสำเร็จ** หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสี้ยวสวยงามที่สุดแห่งนี้มีรูปปั้นคู่สูงตระหง่านของ เจ้าแม่กวนอิม และ เจ้าแม่ทินโห่ว ตั้งอยู่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางท้องทะเลวิวสวยๆ รูปปั้นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภและความร่ำรวยมั่งมีเงินทอง  วิธีการขอพร  นำแบงก์ที่มีเลขนำโชคความหมายดี ไปลูบบริเวณเคราขององค์เทพตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างบริเวณกระเป๋าเงินข้างตัวท่าน จากนั้นหอบเข้ากระเป๋าของเราเองเปรียบเสมือนท่านให้เงินเข้ากระเป๋าเก็บไว้เป็นทุนให้ค้าขายสำเร็จต่อไป

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

ร้านจิวเวอร์รี่ (Jewery Shop) ท่านจะได้พบกับจี้กังหันของขลังชื่อดังทีทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปัดเป่าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีได้ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท้ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าสรรพคุณที่มีความเย็นของหยกนั้นจะทำให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหว้ขอความสำเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ** วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ เทพหวังต้าเซียน ให้พรสุขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้อีกจุดหนึ่งคือบริเวณศาลกลางแจ้งที่ประดิษฐานของ เทพหล่กโหยว หรือ เทพด้ายแดง เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังซึ่งเชื่อกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเนื้อคู่แท้รักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้มีคู่แล้วจะรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไป วิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี

จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ตั้งอยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลกตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่ Ocean Terminal, Harbour City สินค้าแฟชั่นต่างๆเครื่องสำอางในราคาส่งร้านอาหารอร่อยๆย่านนี้ดังและยอดนิยมที่สุดในฮ่องกง

 ** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย **

** สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปสนามบินเช็คอินโหลดสัมภาระ **

ตารางเดินทาง

ตารางเดินทาง

*ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

03-05 สิงหาคม 2562 (CX700/CX617)

17,900.-

17,900.-

5,500.-

10-12 สิงหาคม 2562 (CX616/CX709)

** วันแม่แห่งชาติ **

19,900.-

19,900.-

5,500.-

17-19 สิงหาคม 2562 (CX616/CX617)

17,900.-

17,900.-

5,500.-

24-26 สิงหาคม 2562 (CX616/CX617)

17,900.-

17,900.-

5,500.-

31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 (CX616/CX617)

17,900.-

17,900.-

5,500.-

****   ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา  7,000 บาท / นั่งตักผู้ใหญ่

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อแล้ว!!*

P ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ

P ราคาทัวร์สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท

P การันตีเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ (หากน้อยกว่า 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง)

P บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลื่อนวัน เพิ่มส่วนต่าง

P ท่านที่มีตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลาบินกับฝ่ายขายก่อนออกตั๋วของท่าน

P ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน

 

 

สำหรับพีเรียด 03-05 / 17-19 / 24-26 / 31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562

21.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX617

23.30.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน

สำหรับพีเรียด 10-12 สิงหาคม 2562

22.25 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX709

00.15.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน

ข้อสำคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้นกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม*

1)    ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

T เมื่อออกตั๋วแล้วจะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี

T เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี

2)    โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม)

หมายเหตุ: การจัดห้องพักสำหรับเด็กมีเงื่อนไขดังนี้

Pเด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น

หากเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว มีค่าพักเดี่ยวเพิ่ม

Pเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรือนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง

PในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม

Pกรณีเดินทาง 4 ท่านได้พัก 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนให้ท่านที่เหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเงื่อนไขโรงแรม

หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามที่กำหนดไว้

Pท่านที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพื่อนในทริปได้ทุกกรณี

3อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**)

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องชำระเพิ่มเติม

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **

P กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง

และสำหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **

P ประกันไม่คุ้มครองผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทำประกันแล้ว ได้แก่

อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน

7)  ค่าสัมภาระภาษีน้ำมัน ภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรับราคา

อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม*

1ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพร้อมค่าทัวร์)

P ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป **

P ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ำใจของทุกท่าน **

2)  ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

3)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ

ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก

ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจำเมืองไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ

 เงื่อนไขการรับจองทัวร์

 

1) ชำระค่าทัวร์ “เต็มจำนวนภายใน 2 วัน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

P ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

P ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่นั่ง AUTO หากท่านไม่ได้ชำระค่ามัดจำในวันที่กำหนดเพื่อให้สิทธิ

แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจำเป็น

ต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาที่สายการบินกำหนดเพื่อให้กรุ๊ปออกเดินทาง

2) สำเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมี

หน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตม. ประทับตราได้

เงื่อนไขการยกเลิก

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

3) ยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วันไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดทุกกรณี

 

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ

1) กรณีผู้สูงอายุหากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน
ท่านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นลุกเดินเองไม่ได้มีอาการหอบหืดร่วมด้วยแนะนำว่าก่อนเดินทางให้ท่านขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝืนที่จะเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทางโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

2บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะ
อากาศแปรปรวน
, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ,

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไกด์จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

3)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง

1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น

4)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากการมี

สิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

สายด่วน: คุณโบว์ 061 410 3338
061-406-6699 คุณก้อย
083-275-4848 คุณบี

 
Asia : Hongkong