ข้อควรระวังในการจองซื้อ ตั๋วเครื่องบิน
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ข้อควรระวังในการจองซื้อตั๋วเครื่องบิน โปรดอ่านก่อนจองซื้อ article

 

ก่อนตัดสินใจ ซื้อตั๋วเครื่องบิน  ควรระมัดระวัง และ ตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้

                                                                  ราคาตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ

โดยปกติ นอกจากราคาตั๋วเครื่องบินแล้วท่านจะต้องชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้แก่

- ค่าประกันภัยผู้โดยสาร ( ชำระพร้อมตั๋ว )
- ค่าภาษีสนามบินประเทศปลายทาง ( ชำระพร้อมตั๋ว )
- ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ( ถ้ามี ) ( ชำระพร้อมตั๋ว )
- ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ ( ชำระเองที่สนามบิน )

                                                                   ประเภทของตั๋ว

ตั่วบางประเภท จะมีราคาถูกกว่าปกติ แต่มีเงื่อนไข ที่ต้องระมัดระวัง เช่น

- เป็นตั๋วชนิดที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้
- ต้องเดินทางไปและกลับภายในช่วงเวลาที่กำหนด
-

 

 

                                                การบริการก่อนและหลังการซึ้อตั๋ว

บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด  มีการบริการก่อนและหลังการซื้อตั๋วบริการแก่ท่าน หลายประการ เช่น
- บริการแนะนำ การซื้อตั๋วให้ได้ราคาต่ำและมีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายมากที่สุด
- บริการนำส่งตั๋วเครื่องบิน
- บริการแนะนำลูกค้า หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน เมื่ออยู่ที่สนามบิน
- บริการ ช่วยติดตามเงินคืน กรณีที่ต้องมีการทำเรื่องขอคืนเงินจาก สายการบิน

   ข้อควรระวัง ก่อนการจองซึ้อตั๋วเครื่องบิน

- การแจ้งชื่อและนามสกุล ต้องตรงกับพาสปอร์ต 
- สุภาพสตรี ต้องระบุว่า เป็น นาง หรือ นางสาว

 

 

 ต้องการจองตั๋วเครื่องบิน  คลิ๊กที่นี่
ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ