ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศฮังการี โทร 02 887 8802
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศฮังการี


 

ประเทศฮังการี

 

ชื่อทางการ   สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)
พรมแดน  ทิศเหนือติดกับสโลวักและยูเครน ทิศใต้ติดกับเซอร์เบีย-มอนเตนิโกรและโครเอเทีย ทิศตะวันตกติดกับออสเตรียและสโลวีเนีย ทิศตะวันออกติดกับโรมาเนีย
ภูมิประเทศ   เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ The Great Plain (Nagyalföld) เป็นที่ราบต่ำทางตะวันออกและตอนกลาง, The Little Plain เป็นที่ราบขนาดเล็กทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวเทือกเขาที่สูงที่สุด ชื่อว่า Kékes tető (สูง 1,015 เมตร), และ Transdanubia เนินเขา สลับกับที่ราบสูง ๆ ต่ำทางตะวันและตะวันตกฉียงใต้ มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำทิสซา 
ภูมิอากาศ  ฤดูหนาว คือเดือนตุลาคมถึงมีนาคม อุณหภูมิประมาณ 3-10 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส 
ภาษา   ภาษาฮังกาเรียน แต่ถ้าใช้กับธุรกิจจะมีหลายภาษาด้วยกันคือ ภาษาฮังกาเรียน อังกฤษ และเยอรมัน
การปกครอง   ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นระบบสภาเดียว โดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศ
เมืองหลวง  บูดาเปสต์ (Budapest)
พื้นที่  รวม 93,030 ตร.กม. 
สกุลเงิน โฟรินต์ (Forint) (HUF) โดยสามารถแลกเป็นเงินไทยได้ในอัตรา 5.3 HUF = 1 บาท
ประชากร  ประมาณ  10 ล้านคน
เวลา   ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมงในหน้าร้อน และ 6 ชั่วโมงในหน้าหนาว
รหัสโทรศัพท์  36


        ประเทศฮังการี เป็นอีกประเทศที่มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน อีกทั้งมีลักษณะภูมิประเทศและสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมาย โดยฮังการีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ซึ่งมีประวัติอย่างยาวนานมาตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 9 คนท้องถิ่นมักจะเรียกดินแดนนี้ว่า “ประเทศของชาวแมกยาร์” ซึ่งอดีตเคยเป็นชาวพื้นเมืองในสมัยโรมันที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศราว 70% นั้นเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ส่วนที่เหลือนั้นเป็นป่าทึบ เช่นป่าโอ๊ก ป่าบีช แต่แม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจจะยังอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากฮังการีเคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์มาก่อน และเพิ่งจะเปิดประเทศเป็นประเทศเสรีนิยมได้ไม่นาน แต่รัฐบาลของฮังการีก็กำลังเร่งปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ค่าครองชีพของฮังการีจึงไม่แพงมาก ค่าอาหารมื้อหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 190 บาท ในขณะที่ Coke หรือ Pepsi ขวดเล็กราคาประมาณ 35 บาท น้ำเปล่าขวดครึ่งลิตรประมาณ 30 บาท ค่าแท๊กซี่เริ่มต้นที่ 42.49 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในฮังการี เช่น

นครบูดาเปสต์
นครบูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ เป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ เมืองทางฝั่งขวา ได้แก่ เมืองบูดา (Buda) และโอบูดา (Óbuda หรือ โอลด์บูดา Old Buda ส่วนทางซ้าย (ฝั่งตะวันออก) เป็นเมืองเปสต์ (Pest)

มหาวิหารแมททิอัส
มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH)
เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งมีความสวยงามด้วยหลังคาสลับสีแบบสถาปัตยกรรมนีโอ-โกธิค ด้านในประดับประดาไปด้วยภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนา ด้านนอกมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 เป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11

ป้อมชาวประมง
ป้อมชาวประมง (Fishermen's)
สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1905 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานไว้รำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมือง ในคราวที่ถูกพวกมองโกลเข้ามารุกราน เมื่อปี 1241 - 1242 โดยที่นี่นับเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบ สะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้ำดานูบ

สะพานเชน 
สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำดานูบ สร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark มีรูปปั้นแกะสลักสิงห์โตที่สะพาน เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์

ฮีโร่สแควร์
ฮีโร่สแควร์ (Hero Square)
เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งอยู่กลางลาน ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี มีเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสตศวรรษที่ 9

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen Basilica) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 แต่เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 (ใช้เวลา 54 ปีในการก่อสร้าง) เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เซนต์สตีเฟน กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี ภายในมหาวิหารสวยงามอลังการและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

อาคารรัฐสภาฮังการี
อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungary Parliament) ถือป็นสัญลักษณ์ของประเทศฮังการี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร
โปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ

โปรแกรมท่องเที่ยว ทวีปเอเซีย article
โปรแกรมท่องเที่ยว ทวีปออสเตรเลีย
โปรแกรมท่องเที่ยว ทวีปแอฟริกา article
ข้อมูลการท่องเที่ยว ทวีปเแอฟริกา
ข้อมูลการท่องเที่ยว ทวีปเอเซีย article
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศโปรตุเกส
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส
ข้อมูลการท่องเที่ยว ประเทศอิตาลี