เสนอแนะและร้องเรียนการให้บริการ ติดต่อเจ้าของบริษัท


เพิ่มเพื่อน


เสนอแนะและร้องเรียนการให้บริการ ติดต่อเจ้าของบริษัท

 

  หากท่านมี ข้อเสนอแนะ ความไม่สบายใจ หรือ ได้รับความไม่สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานบริษัทหรือเวปไซด์  สามารถติดต่อ โดยตรงได้ที่

  คุณ วิชุกรณ์  บัวประเสริฐ ( คุณ นก )

กรรมการผู้จัดการบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด 

โทร. 02-8878802

Fax  02-8877818

มือถือ  081-4022777

อีเมล์  linethaitravel@hotmail.com

    info@linethaitravel.com

เราจะดำเนินการ ติดต่อ และ หาแนวทางแก้ปัญหา พร้อมแจ้งกลับท่านไม่เกิน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน / ข้อสอบถาม
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

บริการของเรา article
ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งการบริการ
วิธีการจอง / ซื้อ หรือใช้บริการ
นโยบายของเวปไซด์
นโยบายการซื้อสินค้า และบริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเวปไซด์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
วิธีการชำระเงิน article