นโยบายของเวปไซด์


เพิ่มเพื่อน


นโยบายของเวปไซด์

 นโยบายของเวปไซด์

เวปไซด์ www.linethaitravel.com จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ลายไทยทรานสปอร์ตแอนด์แทรเวลจำกัด และ มีนโยบายหลักของเวปไซด์ดังนี้

1. ข้อมูลที่ปรากฎบนเวปไซด์ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มีความทันสมัย  ( update ) อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อมูลหรือรูปภาพ ที่ปรากฎบนเวปไซด์ จะเป็นไปเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เท่านั้น
3. เวปไซด์นี้ จะไม่แสดงข้อความ เนื้อหา หรือ รูปภาพ หรือเรื่องที่ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

วิชุกรณ์  บัวประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
บ.ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด  

 
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

บริการของเรา article
ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งการบริการ
วิธีการจอง / ซื้อ หรือใช้บริการ
นโยบายการซื้อสินค้า และบริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเวปไซด์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
วิธีการชำระเงิน article
เสนอแนะและร้องเรียนการให้บริการ ติดต่อเจ้าของบริษัท