บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด


เพิ่มเพื่อน


บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

Line Thai Transport & Travel Co., Ltd.
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

          บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดทำและจำหน่าย แพ็คเกจทัวร์ทั้งในไทย และต่างประเทศ บริการนำเที่ยว รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ การท่องเที่ยวประจำปี บริการจัดการประชุมสัมมนา จัดทัศนศึกษาดูงาน บริการรับในข้อมูลในการยื่นขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว บริการทำประกันภัยการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ บริการจองห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง โรงแรม รีสอร์ท จองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและต่างประเทศ บริการรับจอง ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา บัตรเข้าชมการแสดง และบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัท ลายไทยฯ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2552 และทั้ง 3 website ของบริษัทฯ คือ www.linethaitravel.com, www.thaitravelland.com, www.onlinethaitravel.com นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทราวงพาณิชย์ อีกด้วย

วิสัยทัศน์ของบริษัท
          พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานองค์กร บุคลากร สินค้าและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

พันธกิจของบริษัท
          มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยบริการที่เปี่ยมด้วยความจริงใจและได้มาตรฐานสากล

นโยบายของบริษัท 
          ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร สินค้า การให้บริการ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายคือการเป็นผู้นำในการให้บริการทัวร์ที่ดีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Line Thai Transport & Travel Co., Ltd.
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 7 ซอยบางพรม 66 ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์: 02 887 8802, 02 887 8803, 02 887 9680  
โทรสาร: 02 887 7818
สายด่วน: 08 1402 2777

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่: 0105547003939
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่: 11/03347
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 3102200278962
E-mail:  info@linethaitravel.com

เวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.linethaitravel.com
http://www.onlinethaitravel.com
http://www.thaitravelland.com

 

 บริการของเรา article
ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งการบริการ
วิธีการจอง / ซื้อ หรือใช้บริการ
นโยบายของเวปไซด์
นโยบายการซื้อสินค้า และบริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเวปไซด์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
วิธีการชำระเงิน article
เสนอแนะและร้องเรียนการให้บริการ ติดต่อเจ้าของบริษัท
1
[Go to top]