ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน ** ไหว้พระ 5 วัด ที่ดังที่สุดในฮ่องกง ** โทร 02 887 8802
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน ** ไหว้พระ 5 วัด ที่ดังที่สุดในฮ่องกง ** article

                                                                                                             

โปรแกรมท่องเที่ยว  ฮ่องกง
"ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน"


เดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airline (HX)

R โหลดสัมภาระได้ 20 กิโล ทั้งไปและกลับ

 èèจุดเด่นโปรแกรมèè

 1.  นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวแบบ 360 องศา
2.  ขอพร 3 วัดดัง : วัดแชกง พระใหญ่ วัดกวนอู
3.  หมุนกังหัน เสริมดวง เสริมบารมี ปัดเป่าเคราะห์
4. ชมโชว์ม่านน้ำ 3D Man Groove สวยงามสุดๆ

5. เมนูพิเศษ! ซีฟู้ดส์ หรือ เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง , ห่านย่าง

 จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

โปรแกรมทัวร์

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ไปเซินเจิ้น – ตลาดตงเหมิน

08.00 น.   ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 5 Row K

11.10 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  HX772

15.05 น.   ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  หัวหน้าทัวร์พาท่านเดินออกทาง Hall B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน

หมายเหตุการจัดที่นั่งบนเครื่องบินสายการบินเป็นผู้กำหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

แต่จะทำการ Request  อำนวยความสะดวกให้ได้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เช็คอิน

จากนั้นออกเดินทางไป เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*

 ตลาดตงเหมิน ย่านวัยรุ่นถนนคนเดินช่วงค่ำของชาวจีน ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค 

ของที่ระลึกอื่นๆ มากมาย สามารถต่อราคาให้ถูกลงได้อย่างเหลือเชื่อ พร้อมกันนี้ยังเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยริมทางหลากหลายชนิด บางร้านคนขายพูดไทยได้

 

 ** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย ** 

เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น)  Century Plaza Hotel  êêêê  หรือ ใกล้เคียง 

 วันสอง   ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - โชว์ม่านน้ำ 3D

 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)

ช้อปปิ้งสินค้า OTOP  ร้านหยก คนไทยมีความนิยมเช่าบูชา หยกปี่เซี้ยะ เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าหากเลี้ยงสัวต์นำโชคนี้ดีๆ จะให้คุณนำเงินมา
ให้ไม่ขาดมือ เหมือนท่านเลี้ยงกุมารประจำบ้าน ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี
เมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตัว จากนั้นคนไทยก็รู้จัก
สรรพคุณของบัวหิมะเป็นอย่างดีเรื่อยมา ร้านยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพจริงสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆ นอนไม่หลับ
ทำจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆ ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น
 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

วัดกวนอู*ขอพรให้ชนะชัยทุกสิ่ง*สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ
โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก 
และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์
หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว

สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ นำท่านชมเมืองจำลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือน
ประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์ จากนั้นนำคณะสู่สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ที่ตั้งอนุสาวรีย์
ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ำยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย
และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้งเสี่ยวผิง
 

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (3)  เมนูพิเศษ! ซีฟู้ดส์ หรือ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง

โชว์ม่านน้ำ 3D เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทำลายจากมนต์
(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่
OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน
ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง ใช้อุปกรณ์ เช่น
แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด สวยงดงามตระการตามาก

หมายเหตุ:  กรณีโชว์ปิดการแสดงด้วยปัจจัยต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์อื่นทดแทน

 

 เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น)  Century Plaza Hotel  êêêê  หรือ ใกล้เคียง

วันสาม    วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง – ช้อปปิ้ง Citygate Outlet 
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นออกเดินทางกลับ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*
วัดแชกง *ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่งถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง 
ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา
ประชาชนทั่วโลกต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก
  ** ขอให้มีความตั้งใจในการขอพร เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย **

 

ร้านจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน ของขลังชื่อดังที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**  ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง
วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  เมนูพิเศษ! ห่านย่าง

พระใหญ่เกาะลันเตา กระเช้านองปิง*ไหว้ขอความสำเร็จด้านบารมีการปกครอง* เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ตั้งอยู่บนเกาะลันเตาเดินทางขึ้นด้วย กระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา

 

 City Gate Outletศูนย์การค้าในรูปแบบ Outlet ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากโรงงาน  มาลดกระหน่ำสูงสุด 30-70%  เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, 
Nike,Bally, CK  และมี  Food Court รวมอาหารอร่อยๆ

 ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ **

วันสี่       สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

02.00 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบินHong Kong Airline (HX) เที่ยวบิน HX767

04.10 .  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุการจัดที่นั่งบนเครื่องบินสายการบินเป็นผู้กำหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

แต่จะทำการ Request  อำนวยความสะดวกให้ได้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเค้าเตอร์เช็คอิน

ข้อสำคัญควรทราบ 
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ได้แก่ ฮ่องกง
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้นกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น  จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา
เยื่อไผ่ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
โดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของ
ลูกค้า 100
% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง
ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน


จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม*

1)    ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

P ไม่สามารถขอ Refund ได้ทุกกรณีPไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี

2)    โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)

หมายเหตุการจัดห้องพักสำหรับเด็ก มีเงื่อนไขดังนี้

Pเด็กอายุ ตั้งแต่ 0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตียง จัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง เท่านั้น

กรณีเป็นผู้ใหญ่เพียง 1 ท่าน / ห้อง  โรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว  มีค่าพักเดี่ยว

P  เด็กอายุ ตั้งแต่ 4 ขวบ ขึ้นไป  จัดให้นอนเสริม 1 เตียง / ห้อง หรือ นอนกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ห้อง

Pในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม

P  กรณีที่เดินทางมา 4 ท่าน ผู้ใหญ่/ครอบครัว แต่มี 1 ท่าน มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้

ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นห้อง TRIPLE  พัก3 ท่าน/ห้อง

หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มเป็นค่าพักเดี่ยว สำหรับเศษ 1 ท่าน ที่ต้องการนอนแยกคนเดียว

Pในกรณีบางท่านมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้  บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนห้องพักของ

         ผู้ยกเลิกเดินทางให้แก่ท่านอื่นๆ ใช้สำรองพักได้ทุกกรณี  เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของทางโรงแรม

3อาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**)

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องชำระเพิ่มเติม

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

P(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **

Pกรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง

          และ สำหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **

P  ประกันจะไม่คุ้มครองผู้ที่เคยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทำประกันแล้ว

          ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย, เกาหลี

          (เหนือ), ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล

7)  ค่าน้ำหนัก ภาษีน้ำมัน ภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากสายการบินขอปรับขึ้น

 อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม*

1ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,000 บาท/ท่าน 

P  ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน  ** ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป **

P  จ่ายที่สนามบินประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทัวร์เท่านั้น

P  ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ำใจของทุกท่าน **

2)  ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

3)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ  อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษภายใน

     ห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสาย

การบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้า

เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจำเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ

 เงื่อนไขการรับจองทัวร์

1)  ชำระค่ามัดจำทัวร์ 6,000 บาท / ท่าน ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับใบอินวอย

2ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 20 วัน เพื่อยืนยันการเดินทาง

P  ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการรับจองของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

P  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่นั่งของท่านอัตโนมัติ(auto) หากท่านไม่ได้ชำระค่ามัดจำในวันที่กำหนด

         เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปและ เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเที่ยว)

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจำกัดที่สายการบินกำหนด

         เพื่อสามารถนำทุกท่านออกเดินทางได้อย่างราบรื่น      

3แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (กรุณาถ่ายส่งมาตามตัวอย่าง) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า6 เดือน 

     นับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมีหน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับตราได้

4หากท่านไม่ชำระค่าทัวร์ครบ 100% ก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางได้

     รวมถึงสายการบินจะยึดมัดจำของท่านทันที โดยไม่สามารถขอคืน (Refund)  ได้ทุกกรณี

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ

1ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ

2บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไกด์และคนขับรถท้องถิ่นจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกล่าว โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

3ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

4บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น

5บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อแล้ว!!*

 • ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน (เก็บที่สนามบินไทย) ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เก็บ
 • ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท
 • ราคาสำหรับผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 คน / กรุ๊ป สามารถออกเดินทางได้
 • บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลื่อนวัน เพิ่มส่วนต่าง   
 • ท่านที่จะมีตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกตั๋ว
 • ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน

 

 

****   ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา  7,000.- บาท / นั่งตักผู้ใหญ่

 *โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อแล้ว!!*

P ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน (เก็บที่สนามบินไทย) ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เก็บ

P ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พาสปอร์ตต่างชาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท

P บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อ เช่น เลื่อนวัน เพิ่มส่วนต่าง   

P ท่านที่มีตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราก่อนทำการซื้อตั๋ว

P ใบนัดหมายเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน

 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1.  ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  - ไม่สามารถขอ Refund ได้ทุกกรณีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 2. โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
  หมายเหตุ:  การจัดห้องพักสำหรับเด็ก มีเงื่อนไขดังนี้
  - เด็กอายุ ตั้งแต่ 0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตียง จัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง เท่านั้น
  กรณีเป็นผู้ใหญ่เพียง 1 ท่าน / ห้อง  โรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว  มีค่าพักเดี่ยว
  - เด็กอายุ ตั้งแต่ 4 ขวบ ขึ้นไป  จัดให้นอนเสริม 1 เตียง / ห้อง หรือ นอนกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ห้อง
  - ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม
  - กรณีที่เดินทางมา 4 ท่าน ผู้ใหญ่/ครอบครัว แต่มี 1 ท่าน มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้
  ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นห้อง TRIPLE  พัก3 ท่าน/ห้อง
  หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มเป็นค่าพักเดี่ยว สำหรับเศษ 1 ท่าน ที่ต้องการนอนแยกคนเดียว
  - ในกรณีบางท่านมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้  บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนห้องพักของผู้ยกเลิกเดินทางให้แก่ท่านอื่นๆ
  ใช้สำรองพักได้ทุกกรณี  เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของทางโรงแรม
 3. อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**)
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องชำระเพิ่มเติม
 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
  - (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **
  - กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **
  - ประกันจะไม่คุ้มครองผู้ที่เคยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทำประกันแล้ว ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน,
     อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย, เกาหลี (เหนือ), ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล
 7. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 8. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลดใต้เครื่อง 1 ใบ จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,000 บาท/ท่าน  
  - ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน  ** ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป **
  - จ่ายที่สนามบินประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทัวร์เท่านั้น
  - ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ำใจของทุกท่าน **
 2. ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ  อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต,
  ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
  ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจำเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ
เงื่อนไขการรับจองทัวร์
 1. ชำระค่าทัวร์  “เต็มจำนวน”  ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับใบอินวอย
  - ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการรับจองของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่นั่งของท่านอัตโนมัติ(auto) หากท่านไม่ได้ชำระค่ามัดจำในวันที่กำหนด เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปและ
  เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบJoin Tour (จอยเที่ยว) บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจำกัดที่สายการบินกำหนด
  เพื่อสามารถนำทุกท่านออกเดินทางได้อย่างราบรื่น 
       
 2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (กรุณาถ่ายส่งมาตามตัวอย่าง) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า6 เดือน  นับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมีหน้าว่างท้ายเล่ม
  ไม่น้อยกว่า 2 หน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับตราได้
 3. หากท่านไม่ชำระค่าทัวร์ครบ 100% ก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางได้ รวมถึงสายการบินจะยึดมัดจำของท่านทันที
  โดยไม่สามารถขอคืน (Refund)  ได้ทุกกรณี
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ
 1. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่าน
  เหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
  พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ
  และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง,
  ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
  จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกล่าว โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 3. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ
  ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
 4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคา
  ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
  หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:

@outbound

  สายด่วน: คุณโบว์ 061 410 3338
061-406-6699 คุณก้อย

083-275-4848 คุณบี

 
Asia : Hongkong