แบบฟอร์ม การสมัครงาน บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนดื แทรเวล จำกัด โทร 02 887 8802 - 3


เพิ่มเพื่อน


แบบฟอร์ม การสมัครงาน article

บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ชั้นนำที่เปิดให้บริการมานานมากกว่า 14 ปี
เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง
- ผู้จัดการ Sale & Oparation
- เจ้าหน้าที่ Sale & Oparation
ติดต่อสอบถาม โทร 02 887 8802 - 3


หรือ ส่งเอกสารประกอบการสมัครงานเข้ามาที่...
Email: Linethai45@gmail.com

ตำแหน่ง ผู้จัดการ Sale & Oparation
คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี- ปริญญาโท ทุกสาขา (สาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านงานธุรกิจท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดและการขาย และการดำเนินการตามแผนงาน
- วางแผน การจัดหาและจัดทำโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ
- กำกับดูแลและสนับสนุนการปฎิบัติงานของพนักงานขายและ Tour  Operation
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Sale & Oparation
คุณสมบัติ

- เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft World, Excel)
- รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานขาย และงานบริการลูกค้า
- จัดทำเอกสาร รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการขาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

นักศึกษาฝึกงาน. แผนกIT
คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ระดับ ปวช. – ปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะความรู้และประสบการณ์ด้านงาน Social Media และ Online Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานวันเสาร์ได้
• มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน
• Up Date โปรแกรมทัวร์ในเว็บไซต์
• ทำ Social Media และ Online Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

นักศึกษาฝึกงาน. แผนกบัญชี
คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
• กำลังศึกษาชั้น ปวช. – ปริญญาตรีทุกสาขา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
• มีทักษะความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานวันเสาร์ได้
• มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีที่พักอยู่ย่านฝั่งธน หรือใกล้เคียงบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

• ลงและสรุปรายการ รับ-จ่าย รายวัน รายเดือน
• ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
• สรุปยอดและนำส่งบริษัทที่ปรึกษาบัญชีเพื่อทำ ภงด. 3,35 และ ภพ. 3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) มาที่ บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ตแอนด์ แทรเวล จำกัด
Email: Linethai45@gmail.com โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมูลที่ส่งมาเบื้องต้น และหากผ่านการพิจารณาบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

..................................................................

***ทั้งนี้หากผู้สมัครมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

 

..............................................................................................................................................................................
 

แบบฟอร์มการสมัครงาน


ชื่อ - นาสกุล :  *
วัน/เดือน/ปี เกิด :
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
เบอร์มือถือ :  *
เบอร์บ้าน :
อีเมลล์ :
ตำแหน่งที่สมัคร :  *
เงินเดือนที่ต้องการ :  *
ระดับการศึกษา :  *
ประวัติการทำงาน :  *
ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ :  *
ความสามารถพิเศษด้านภาษา :  *
ท่านสามารถเริ่มงานกับทางบริษัทได้ตั้งแต่
:
 *แบบฟอร์ติดต่อกลับ

แบบฟอร์ม การจองทัวร์ article
แบบฟอร์ม สั่งซื้อบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม สำรองที่นั่งชมการแสดง
แบบฟอร์ม สำรองที่นั่งล่องเรือดินเนอร์ article