บริการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ article

 

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680
 
TG Promotion
เที่ยวสบาย กับ การบินไทย 
สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน - 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 30 กันยายน 2560
วันสุดท้ายที่สามารถเดินทางได้ คือ 30 กันยายน 2560
ราคา Weekday เดินทางระหว่างวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี
ราคา Weekend เดินทางระหว่างวันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์
 

ระหว่าง และ WEEKDAY เที่ยวเดียว WEEKEND เที่ยวเดียว
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 1,300 1,500
ภูเก็ต 1,800 2,000
กระบี่ 1,600 1,800
 
เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
01. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บนชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนด ด้วยเที่ยวบินการบินไทย
02. ราคาบัตรนี้ใช้สำหรับการออกบัตร ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 30 กันยายน 2560
      สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 30 กันยายน 2560
03. ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบ Open Ticket
04. ผู้โดยสารต้องออกบัตรทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
05. กรณีออกบัตรแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน, ชั้นเดินทาง และไม่สามารถขอคืนเงินได้
06. เด็กคิดราคา 75% ของผู้ใหญ่ (ไม่อนุญาตให้เด็กเดินทางคนเดียว) และ ทารก คิดราคา 50% ของราคาผู้ใหญ่
07. ราคายังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

 
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**************************************************************
ตั๋วในประเทศ ราคาพิเศษ จากการบินไทย
สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
และเริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
 
เส้นทาง *ราคาพิเศษ
ชั้นประหยัด (บาท)
ราคาปกติ
ชั้นประหยัด (บาท)
ราคาปกติ
ชั้นธุรกิจ (บาท)
กรงเทพฯ - เชียงใหม่
เที่ยวเดียว 2,000 3,890 4,935
ไป - กลับ 4,000 7,780 9,870
กรงเทพฯ - กระบี่
เที่ยวเดียว 2,400 4,490 5,790
ไป - กลับ 4,800 8,980 11,580
กรงเทพฯ - ภูเก็ต
เที่ยวเดียว 2,500 4,675 6,035
ไป - กลับ 5,000 9,350 12,070
กรงเทพฯ - สมุย
เที่ยวเดียว 4,000 6,360 7,660
ไป - กลับ 8,000 12,720 15,320
 
เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
01. ราคาบัตรโดยสารสำหรับการออกบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61
02. ราคาบัตรโดยสารสำหรับการเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 เป็นต้นไป
03. ต้องออกบัตรโดยสารเป็น E – TICKET
04. บัตรโดยสารราคาพิเศษ ราคาตั๋วปกติ ชั้นประหยัดและธุรกิจมีอายุ 1 ปี
05. ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมทุกประเภท
06. ราคาบัตรฯเด็ก (อายุ 2 -11 ปี) 75% ของราคาผู้ใหญ่ บัตร ฯ ทารก 10% ของราคาผู้ใหญ่
07. ภายหลังจากที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
08. ราคาบัตรโดยสารและเงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
09. ไม่สามารถออกเป็นบัตรฯ หมู่คณะได้
10. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันเดินทาง / เส้นทาง / ชั้นเดินทาง ได้โดยการกระทำก่อนที่บัตรจะหมดอายุ เก็บส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น
11. ไม่สามารถออกบัตรแบบ Open Date / Open Ticket ได้
12. ค่าธรรมเนียมการคืนบัตรฯ ที่ยังไม่ใช้ทั้งฉบับ (REFUND) 1,000.- บาท
13. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีสนามบิน
 
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
บริการจองตั๋วเครื่องบิน