การเตรียมตัว ก่อนการเดินทางโดยเครื่องบิน
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


มือใหม่...นั่งเครื่องบิน article

 


ก่อนเดินทางควรเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างครับ....
เมื่อไปถึงสนามบิน ดิฉัน ต้องทำอะไร บ้างคะ....
ผมควรนำกระเป๋า ไป กี่ใบ ครับ...
....ฯลฯ......

ตามที่มีสมาชิก และ ลูกค้า โทรเข้ามาปรืกษาเรา หลายท่าน เพื่อสอบถามถึง ขั้นตอนในการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร และ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการโดยสารเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่าน  เราจึงได้จัดทำ บทความ ที่เกี่ยวกับความรู้ และเกร็ด เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการโดยสารเครื่องบิน   ให้กับท่านที่ยังไม่คุ้นเคย หรือ ท่านที่อาจกำลังจะเดินทางเป็นครั้งแรก ....... ไม่ควรพลาด........  หรือ ท่านที่เดินทางหลายครั้งแล้ว  และต้องการ รับทราบข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง..... โปรดติดตาม.......

 
 

เอกสารที่ต้อง หรือ ควร นำติดตัวไประหว่างเดินทาง

เงิน ปัจจัยสำคัญในการเดินทาง

หนังสือเดินทาง

การนำสิ่งของเข้า หรือ ออกนอกประเทศ

ขั้นตอนปฎิบัติ เมื่อไปถึงสนามบิน

   

ประเทศที่ต้องมีการขอวีซ่าท่องเที่ยว

ที่ตั้งสถานทูต ต่าง ๆ ในประเทศไทย

เรื่อง เกี่ยวกับสนามบินดอนเมือง

มี อะไรใน สนามบินสุวรรณภูมิ

ขึ้นเครื่องที่ไหน ดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ

สิ่งที่ควรระวัง ในการเดินทางไปประเทศต่างๆ 

   

นั่งเครื่องบิน ตรงไหน ปลอดภัยที่สุด

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

วิธีปฎิบัติเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

มีอะไรใน..........สนามบินสุวรรณภูมิ

   

ตั๋วเครื่องบิน แบบใหม่

ค่าภาษีสนามบิน

ขึ้นเครื่องที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ต้องเช็คอิน ที่เค้าเตอร์ไหน...ที่นี่มีคำตอบ

   

 

หาก ท่านต้องการให้เรา ลงบทความเรื่อง อะไรเป็น พิเศษ  สามารถ  แจ้งผ่าน เวป ของเราได้

หรือ  ต้องการข้อมูลใด  ท่านสามารถ โทร หาเราได้ ทันที ที่ เบอร์ 02-8878802

เรา ยินดี บริการท่านด้วยความเต็มใจ......
บริการจองตั๋วเครื่องบิน