ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส 9 วัน 6 คืน by CX (USA5001) โทร 02 887 8802
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส 9 วัน 6 คืน by CX (USA5001) article

Booking Online

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680

 

ทัวร์ อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส 9 วัน 6 คืน (CX)

รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก
9 วัน 6 คืน

ทัวร์อเมริกาตะวันตก

วันเดินทาง

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land

 

วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 60      กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก

09.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ Low ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

12.40 น.  เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 754

16.30 น.  เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

18.45 น.  เดินทางต่อสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 892

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

16.25 น.  เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต่ำๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารเย็น

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (1)

พักที่ Holiday Inn Civic Center หรือระดับเทียบเท่า

 

วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 60      ซานฟรานซิสโก

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)

นำทุกท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่งโดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถราง เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้นนำท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (3)

บ่าย         นำท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดังเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่าน คุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง จากนั้นนำท่านทุกท่านเดินเล่นลัดเลาะริมอ่าวสู่ Pier39 ท่าเรือที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ หากท่านได้มาเยือนซานฟรานซิสโก ที่นี่คือจุด check-in และเป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (4)

พักที่ Holiday Inn Civic Center หรือระดับเทียบเท่า

 

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60      ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – เฟรสโน่

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 340 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี สัมผัสธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้แปลกตา สายน้ำ และน้ำตก โดยอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (6)

บ่าย         นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดที่น่าสนใจ และสวยงามต่างๆ ภายในอุทยาน นำท่านเที่ยวชมความงามโดยรอบของอุทยานที่ความกว้างใหญ่และมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 7 แสนกว่าเอเคอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ที่มีความสูงถึง 2,900 ฟุต ที่ตั้งตระงานอยู่ใจกลางของอุทยาน จากนั้นชมความงามของ น้ำตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาด้า โดยน้ำตกนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชั้นซึ่งมีความงามและความสูงแตกต่างกันไป  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เฟรสโน”  เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการ ธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโนลาก่อน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม ไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ"

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (7)

พักที่ Double Tree by Hilton Fresno หรือระดับเทียบเท่า

 

วันอังคารที่ 17 ต.ค. 60      เฟรสโน่ ลาสเวกัส

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8)

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน (9)

บ่าย         นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแล้ว นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นต้น

เย็น         อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง

พักที่ Monte Carlo Resort and Casino หรือระดับเทียบเท่า

 

วันพุธที่ 18 ต.ค. 60      ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) ลาสเวกัส

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง        รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (11)

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร์ค เป็นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4,000 feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ำโคโลราโด ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้ประทับใจกับประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์สำหรับเก็บกล้องถ่ายรูป) Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ำโคโลราโด (หากท่านใดที่ต้องการจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน)

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (12)

พักที่ Monte Carlo Resort and Casino หรือระดับเทียบเท่า

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 60      ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (13)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน (14)

บ่าย         นำท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง เมื่อได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลอสแองเจลลิส

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (15)

พักที่ Holiday Inn Buena Park หรือระดับเทียบเท่า

 

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60      ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (16)

นำท่านสู่ ย่านฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม ไชนีส เธียเตอร์ (Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจำนวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ เป็นต้น จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล (Universal studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคองจอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวูดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือตื่นตากับ 3 D ที่ให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนกับท่านได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ด้วย กับเครื่องเล่น TRANSFORMER หรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD  พบกับโชว์ล่าสุดของที่นี่ นั่นคือ FAST AND FURIOUS สำหรับสาวก แฮรี่ พอตเตอร์ ห้ามพลาดเด็ดขาด พบกับโซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER และโซนใหม่ล่าสุด กับเหล่าบรรดาซอมบี้ต่าง ๆ จากภาพยนตร์เรื่อง WALKING DEAD

เที่ยง       อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (17)
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60      ลอสแองเจลิส ฮ่องกง

00.55 น.  เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 881

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

 

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 60      ฮ่องกง กรุงเทพฯ

06.45 น.  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบิน CX 705

10.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
       
กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
 

อัตรานี้รวม:
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC)
- ค่ารถรับ ส่งตามรายการ
- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
- ค่าเข้าอุทยานแห่งโยเซมิติ
- ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และ สกายวอร์ค
- ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
- ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม :
- ค่าหนังสือเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- Hotel Porter (คนยกกระเป๋าที่โรงแรม)
- ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
- ค่าทิปคนขับรถ (4 USD ต่อวันต่อคน)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไข:
- ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้าท่านละ 33,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
- หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 2,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 33,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***


รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id: @thai.land

 โปรแกรมการท่องเที่ยว ทวีปอเมริกา