งานวิสาขบูชา พุทธบารมี
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


งานวิสาขบูชา พุทธบารมี

 

 

1 พฤษภาคม 2556 - 2 มิถุนายน 2556

 

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานนครราชสีมา

ฝ่ายเลขานุการ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา  
โทร.
0 4423 1000 Tel. +66 4421 3666, +66 4421 3030

 

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

 

         โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป ตามแนวคิด “รักษาธรรม รักษาไทย แทนคุณแผ่นดิน”

สำหรับกิจกรรมธรรมที่จัดขึ้นตลอดกว่า 30 วันนี้ ประกอบไปด้วย สักการเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  รับฟังธรรมบรรยาย โดย ธรรมวิทยากรชื่อดัง (ทุกวัน เวลา 17.30 น.) อาทิ พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี  แม่ชีศันสนีย์เสถียรธรรมสถาน พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี   พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลวัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) จังหวัดชัยภูมิ  พระพยอมกัลยาโณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี  นิทรรศการ สัมมาสติ เพื่อให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ ร่วมสะสมบุญบารมีกับกิจกรรมบุญ “ตักบาตรข้าวมธุปายาส”(วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น.) เจริญสติและเดินจงกรม ทุกวัน เวลา 18.00 น.  และสุดพิเศษกับการประกวด ภาพยนตร์สั้น Visakha Short Film Contest 2013  ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2556 ในหัวข้อ เมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม ตอน กล้าบุญ –  กลัวบาป และอีกหลากกิจกรรมบุญอันเป็นกุศล