แพ็คเกจลาว กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน by QV (LA12202)
ReadyPlanet.com
dot
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/03347
dot
bulletบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
dot
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ โทร. 02-8878802 , 02-8878803 และ 02-8879680
dot
bulletHome Page หน้าแรก
bulletด่วน......สมัคร สมาชิก ลายไทย ออนไลน์ รับส่วนลด และ สิทธิพิเศษ มากมาย
dot
รายการท่องเที่ยว ในและต่างประเทศ
dot
bulletท่องเที่ยว ในประเทศ
bulletโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ จากการบินไทย
bullet โปรโมชั่น ตั๋วต่างประเทศ
bulletโปรโมชั่น ตั๋วกรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป
dot
ขั้นตอน การใช้บริการ
dot
bulletจองแพจเกจทัวร์ออนไลน์
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletวิธีการ จอง/ซื้อ หรือใช้บริการ
dot
สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเดินทางท่องเที่ยว
dot
bulletมือใหม่ นั่งเครื่องบิน
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletสภาพอากาศ ทั่วโลก
bulletสภาพอากาศ ทั่วไทย
bulletแผนที่ ทั่วไทย
bulletสถานทูตต่างประเทศ ในไทย
bulletเวลาทั่วโลก
bulletข้อมูล สายการบิน
bulletข่าวจากหนังสือพิมพ์
bulletประเทศ ที่ต้องขอวีซ่า
bulletประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletตรวจสอบเวลาเครื่องบิน ขึ้น-ลง
bulletมีอะไรใน...สนามบินสุวรรณภูมิ
dot
What's new
dot
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletSpecial Guest
bulletรู้ไว้ใช่ว่า เรื่องน่าสนใจทั่วโลก
bulletกรมศุลกากรเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องตรวจเขียว-แดงให้ถูกต้อง
dot
ชมภาพการเดินทางของลูกค้า
dot
bulletภาพลูกค้า ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
bulletผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงพลังงาน-ปตท.-ปตท.สผ.-กฟผ.-เอกซอน-HESS สัมมนาวิชาการที่ ประเทศลาว
bulletรวมภาพ ทริปลูกค้าลายไทย
dot
สื่อจากใจ ลายไทย เพื่อ คุณ
dot
bulletรายการแลกของรางวัล
bulletลายไทยนิวส์ ฉบับที่ 77/2559
bulletแผนที่ บ.ลายไทย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว บ.ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล

 

 แพ็คเกจลาว กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน by QV (LA12202)

 

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680

 

Easy Package

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV)

เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่าน

 

วันแรก                   กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง                                                                                                 -/-/-

 

10.35               ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 643

12.20               เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง พบเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก............

 

วันที่สอง                  หลวงพระบาง – อิสระ                                                                                                        B/-/-

                       

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...

                         หลังอาหาร อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม                หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ                                                                                                 B/-/-

 

06.00               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...นำท่านเดินทางสูสนามบินหลวงพระบาง

07.35               เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 633

09.15               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....

 

อัตราค่าบริการ
วันนี้ – 30 เมษายน 2556

โรงแรม

ราคา / ท่าน

พักต่อ

ราคา/ห้อง/คืน

Hotel

rank

หมายเหตุ

บาท

พักเดียวเพิ่ม

BOUALUANG HOTEL // STD

11,500

1,400

1,400

***

 

MUANGTHONG HOTEL // DXL

11,900

1,900

1,900

****

 

CHANTHAVINH RESORT // DXL

11,900

1,900

1,900

****

 

VILLA SAYKHAML // STD

11,900

1,900

1,900

****

 

VILL ASANTI RESORT // DXL

12,500

3,500

2,000

****

 

LE BELAIR RESORT

12,900

3,500

3,500

****

 

(Bungalow Garden Riverside)

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

P ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว (QV)

P ที่พักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน [พักห้องละ 2 ท่าน]

P รถบริการรับ- ส่ง สนามบิน – โรงแรม (ไป-กลับ)

P ภาษีสนามบิน ไทยและลาว

P ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน

 

อัตรานี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ                              x ภาษี 7%                              x หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเที่ยวบินของสายการบินลาว (QV)

ออกเดินทางจาก

Flight Number

เส้นทาง

เวลาออก

เวลาถึง

กรุงเทพฯ

QV 643

BKK-LPQ

10.40

12.20

หลวงพระบาง

QV 633

LPQ-BKK

07.35

09.15

 

หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศลาว

กรุณาเตรียม หนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) นักท่องเที่ยว ต่างชาติกรุณาตรวจสอบ ค่าธรรมเนียม Visa

 

 

 
ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศลาว