ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เฉิงเต๋อ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดทิเบตโปตาลากงน้อย 6 วัน by UL (CN 1103)
ReadyPlanet.com
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เฉิงเต๋อ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดทิเบตโปตาลากงน้อย 6 วัน by UL (CN 1103)

 

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680

ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เฉิงเต๋อ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดทิเบตโปตาลากงน้อย 6 วัน 5 คืน (UL)

ตะลุยปักกิ่ง เฉิงเต๋อ 6 วัน 5 คืน

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ประตูชัย

โรงละครแห่งชาติ (ด้านนอก) – พระราชวังฤดูร้อน – วัดลามะ ตลาดรัสเซีย – THE PLACE
โบสถ์คริสต์เซนต์โจวเซฟ – ถนนหวังฟูจิ่ง
– วัดหลิงกวง (นมัสการพระเขี้ยวแก้ว) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (ด้านนอก) – เมืองเฉิงเต๋อ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดทิเบตโปตาลากงน้อย

ชมโชว์พิเศษ...Beijing Acrobatics Show (กายกรรมชื่อเสียงบันลือโลก)

 

 

อาหารพิเศษ   บุฟเฟ่ต์สุดหรู 5 ดาว GOLDEN JAGUAR (อิ่มไม่อั้น)
สุกี้มองโกเลีย / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ + ชิมไวน์แดง

อาหารดี รับประกันคุณภาพ แน่นอน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นชำนาญ

 บินตรงโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)

ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A340 และ A330 พร้อมด้วยจอทีวี โทรศัพท์ และเกมส์ ส่วนตัวในทุกๆ ที่นั่ง

 

โปรโมชั่น ปักกิ่ง ครบสูตร ไปทั้งทีต้องไปให้คุ้มค่า สำหรับวันพักผ่อนของท่าน

 

กำหนดการเดินทางทุกวันศุกร์  / อัตราค่าบริการ

 

 

วันที่

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

+ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

+เตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

-เตียง

พักเดี่ยว

10,17,24 ม.ค. 57

24,900.-

24,900.-

23,900.-

22,900.-

6,000.-

*31 ม.ค.-5 ก.พ. 57

25,900.-

25,900.-

24,900.-

23,900.-

6,000.-

7,14,21,28 ก.พ. 57

24,900.-

24,900.-

23,900.-

22,900.-

6,000.-

 

(***ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่แจกกระเป๋า***)

 

                  

วันแรก          กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน (หอบวงสรวงเทวดา) – โบสถคริสต์เซนต์โจวเซฟ
                     ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง

 

05.00 .       คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

07.35 .       เหินฟ้าสู่ เมืองปักกิ่ง โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL888 (บริการอาหารบนเครื่อง)

13.20 .       เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางผ่านสู่ตัวเมืองปักกิ่งปัจจุบันเมืองปักกิ่งได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับโอลิมปิค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิคท่านจะได้เห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งเยื้องตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กำแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลักษณะสี่เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ากลม พื้นดินสี่เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี่- สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และกำแพงส่งเสียงสะท้อนเสียง (โทรศัพท์), ฉีเหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยู่บนเส้นแกนเดียวกัน จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน จากนั้นนำท่านเที่ยมชม โบสถ์คริสต์เซนต์โจวเซฟ อยู่ใกล้ๆบริเวณหวังฟู่จิ่ง ย่านใจกลางเมืองของปักกิ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะตัวแทนของโบสถ์ศาสนา คริสต์ของปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี 1870 เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแห่งแรกที่สำนักศาสนาเมธธะดิสต์สหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นที่ปักกิ่ง ตลอดจนภาคเหนือของจีน และเคยรับรองอดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุ๊ชและบิลล์ คลินตัน ตลอดจนดร.จอร์จ ไครุยโบชี หัวหน้าบิชอบแคนเตอร์บูรี่ของอังกฤษ โบสถ์แห่งนี้มีรูปทรงครึ่งวงกลม เป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด มีท่วงทำนองการก่อสร้างแปลกใหม่ เมื่อถึงวันอาทิตย์ จะจัดพิธีทางศาสนา มีศาสนิกชนมาเข้าร่วมประมาณ 4,000 คน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1)

                   จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
พักที่
BEIJING ROYAL KING RESIDENCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง       โรงละครแห่งชาติ (ด้านนอก) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) – กายกรรมปักกิ่ง

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)

นำท่านชม “โรงละครแห่งชาติ” (ด้านนอก) ซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงปักกิ่ง ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนี่ยม ดูคล้ายกับทะเลสาบ ซึ่งผู้ออกแบบจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนนและตึกรามแบบโบราณสำหรับผู้ออกแบบคือสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อดัง พอล อังโดรที่มีผลงานออกแบบที่มีชื่อเสียง เช่น อาคาร 1 ของสนามบินชารลส์ เดอ โกลโรงละครแห่งชาติ แห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็น ในโรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่งและโรงภาพยนตร์ 1,040 ที่นั่ง พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืนจะมองเห็นการแสดงด้านในวับๆ แวบๆซึ่งเป็นลักษณะเด่น จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสำคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคำว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นำท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวังแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามให้ผู้ชายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้า มี 3 ตำหนัก 1. ตำหนักไท่เหอ เป็นตำหนักหน้าที่สำคัญที่สุด เป็นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตำหนักจงเหอ เป็นสถานที่พักรอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตำหนักเป่าเหอ เป็นตำหนักสอบจอหงวน และเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดสำคัญคือ พระตำหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่าน อุทยานหลวงอวี้เหอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3) **อาหารพิเศษ อาหารไทย

นำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้ นำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู นำท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจำลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชม ระเบียงกตัญญู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 777 เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้เนรมิตสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทั้งหมด และทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของซูสีไทเฮาได้อย่างลึกซึ้ง แล้วแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (4)
***จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดหรรษา ที่มีชื่อเสียงบันลือโลกและงดงามเป็นอันดับ 1 ในกรุงปักกิ่ง
พักที่
BEIJING ROYAL KING RESIDENCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม      กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (ด้านนอก)

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)
เดินทางสู่ ชานเมืองปักกิ่ง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง คือหยกจีนที่ขึ้นชื่อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เครื่องประดับนำโชค จากนั้นนำท่านสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมือ่ประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6) ***ลองลิ้มชิมรสสุกี้มองโกเลีย+พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด

                   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ของกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นการจำลองเรื่องราวประวัติศาสตร์จีน 16 จักรพรรดิ ในราชวงศ์หมิง โดย เริ่มตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ "จูหยวนจาง" จนถึงจักรพรรดิองค์สุดท้าย ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม จากนั้นนำท่านชม (ด้านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเป็นที่จัดพิธีเปิดและปิด บริษัทสถาปนิกที่ชนะการออกแบบ คือ Herzog & de Meuron ร่วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผู้ชมในช่วงแข่งขันโอลิมปิคได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจก ส่วนของหลังคากันน้ำฝนเพื่อนำไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิดปิดได้ พื้นที่ภายใน นอกจาก ล็อบบี้ ร้านอาหาร และร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยู่ในรังนกแล้ว ยังติดตั้งจอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทันสมัย สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาตินี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน ใกล้เคียงกันให้ท่านชม “สระว่ายน้ำแห่งชาติ” (GYMNASIUM ฟองน้ำ) ซึ่งสระว่ายน้ำแห่งชาตินี้ สร้างขึ้นสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนำมาใช้เดินเครื่องกรองน้ำเสียของสระน้ำที่ใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ฝั่งไว้ใต้ดิน นอกจากนั้น เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด สถาปนิกยังใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin's Trinity College ที่สามารถทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทำสระว่ายน้ำแห่งแดนมังกรนี้ดูดีเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ด้วย แล้วนำท่านไปชิมชาอวู่หลงและชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7)
พักที่ BEIJING ROYAL KING RESIDENCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่           วัดหลิงกวง (นมัสการพระเขี้ยวแก้ว) – วัดลามะ – GOLDEN JAGUAR

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8)
จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่า มีพระทาฐธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พระทาฐธาตุ หรือ พระเขี้ยวแก้วที่ลังกานี้ ตามตำราว่า พระเจ้าสิริเมฆวัณณะอัญเชิญมาจากกลิงครัฐรักษาไว้ที่อภัยคีรีวิหาร โปรดให้นำพระธาตุแห่ด้วยขบวนแห่อันมโหฬารในวันอาสาฬบูชาให้ประชาชนได้นมัสการเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้ ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอัน หรือ ซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่า หลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับการอัญเชิญไปไว้ในนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงนำมาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึ้น พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวง ชำรุดทำลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยกกำลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปีที่สร้างเจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่งได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงนำไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่อทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จ จึงมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิของปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (9) ***ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ และชิมไวน์แดง***

นำท่านชม วัดลามะ วัดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ นำท่านชมพระแกะสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง THE PLACE (ซื่อเม่าเทียนเจีย) ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกwww.theplace.cn/index.html

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (10) ***อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JAGUAR***สุดหรูบนโรงแรม 5 ดาว ให้ท่านได้ลองชิมอาหารนานาชาติมากกว่า 400 ชนิด มากกว่า 9 โซน อาทิเช่น สลัดผักเมืองหนาวเสริฟ พร้อมเนื้อปลาแซลม่อน ขาปูยักษ์ ชูชิหน้าต่างๆ กุ้งเทมปุระ ซุปหูฉลามน้ำแดง หมูรมควัน ไส้กรอกเยอมัน นกพิราบทอดกรอบ บะหมี่หมูแดง เป็ดย่าง ห่านย่าง รวมถึง ติ่มซำ และ พิซซ่าหน้าต่างๆ สปาเก็ตตี้ ที่มีให้เลือกหลากหลายซอส หอยนางรมสด หรือ แบบผัดเนย รวมถึง สเต็กเนื้อ ไก่ ปลา พร้อมของหวานอันเลิศรส ไม่ว่าจะเป็น ช็อตโกแล็ต ไอศครีมฮาเก้นดาสรสต่างๆ ผลไม้อันหลากหลาย พร้อมชิมไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ อาหารทั้งหมดทุกท่านสามารถชิมได้แบบไม่อั้น
พักที่ BEIJING ROYAL KING RESIDENCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า        ปักกิ่ง – เมืองเฉินเต๋อ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดโปตาลากงน้อย – ปักกิ่ง

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (11)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินเต๋อ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปักกิ่งประมาณ 250 กิโลเมตร เมืองนี้ เป็นเมืองตากอากาศสมัยคังซีฮ่องเต้ กับเฉียนหลงฮ่องเต้ ...รถวิ่งเส้นทางที่ผ่านกำแพงเมืองจีนด่านซือมาไถ สองข้างทางจะเห็นกำแพงเก่าๆ เป็นระยะๆ ถนนเส้นนี้สวยมาก ตามเนินเขาจะมีบ้านแบบรีสอร์ทหลังใหญ่ ๆ สไตล์คันทรี่ให้เห็นหลายที่จนถึงเมืองเฉินเต๋อ

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (12)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม (Temple of General Peace) เป็นวัดที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมใหญ่ที่สุดในโลก วัดที่นี่ต้องขึ้นบันได เพราะสร้างบนเขา ด้านหน้าตำหนักจะมีแท่นบูชาและมีวงดนตรีเล็กๆ มาตั้งวงคอยให้จังหวะเวลาสวดมนต์จากนั้นนำท่านสู่ วัดโปตาลากงน้อย ต่อมาเมื่อมองโกลก่อกบฏขึ้นอีก ฮ่องเต้เฉียนหลงได้เจริญรอยตามฮ่องเต้คังซี โปรดฯให้สร้างวัดลามะ คือวัดผู่ถัวจงเฉิง ตามความเชื่อทางศาสนาแบบลามะทิเบต ของชนส่วนน้อยทั้งหลายแถบมองโกลในเวลานั้น เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นอย่างสันติ และยังรับสั่งให้สร้างวัดที่จำลองแบบวังโปตะลาในทิเบต ขึ้นในพระราชวังเฉิงเต๋ออีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปักกิ่ง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (13)

                   พักที่ BEIJING ROYAL KING RESIDENCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก        ประตูชัย – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (14)
จากนั้นนำท่านสู่ ประตูชัย เรียกเป็นภาษาจีนว่าประตู "เต๋อเซิ่งเหมิน" ประตูนี้เมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีอายุ 500 กว่าปี ในประตูชัยยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้งพิพิธภัณฑ์เงินโบราณ และพิพิธภัณฑ์ปี่เซี๊ยะอีกด้วย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ไม้กอล์ฟ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าก้อปปี้ คนไทยมักนิยมมาซื้อของต่อราคากันที่นี่ จนได้เวลาอันควรเดินทางสู่สนามบิน

14.40 .       อำลานครหลวงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL889 (บริการอาหารบนเครื่อง)

18.45 .       เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพฯ…

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง

กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก

ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีเซียะ

ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน

 

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 

 

อัตราบริการนี้รวม

1.    ตั๋วโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ สายการบินตามรายการระบุ (ชั้นทัศนาจร)

2.    ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ

3.    วีซ่าเข้าประเทศจีน

4.    ที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่าตามรายการ 5 คืน

5.    อาหารตามที่ระบุในรายการ

6.    จัดนำเที่ยวตามรายการ

7.    มัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน

8.    รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.    นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

10. ประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

11. แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.    ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

2.    ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

3.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ  เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

4.    ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5.    สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

6.    ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

7.    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู้ซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ายจากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

8.    ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 20 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

 

หมายเหตุ

1.    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

3.    หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.    บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.    ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.    กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.    หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

9.    เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า(สำหรับพาสปอร์ตไทย)

1.    หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)

2.    รูปถ่าย  2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3.    ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ

4.    สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการจอง

1.    วางเงินมัดจำท่านละ 6,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

2.    แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ

3.    พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย    

4.    ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-12 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก     

1.    ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2.    ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

3.    ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

4.    ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

กรณีคณะออกเดินทางได้

1.    คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.    คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                              

3.    คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

ประกาศ เริ่มตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2555 สถานทูตจีน ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. กรณีนักท่องเที่ยวไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 2 ปี

    1.1. สำเนา
BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ถึง ปัจุบัน
    1.2. สำหรับพาสปอร์ตทำใหม่และในเล่มเก่ามีวีซ่าจีนให้แนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย
2. กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

    2.1. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
    2.2. สำเนา
BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน ของ บิดา หรือ มารดา
    2.3. สำเนาพาสปอร์ต บิดา หรือ มารดา และ สำเนาวีซ่าจีนของบิดา หรือ มารดา
 ที่เคยเดินทางไปจีน ภายใน 2 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ยื่นวีซ่า 29 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

 
Asia : China