ล่องเรือไหว้พระ เรือหางแมงป่อง (Scorpion - Tailed River Cruise) โทร.02-8878802-3
ReadyPlanet.com
ล่องเรือไหว้พระ เรือหางแมงป่อง (Scorpion - Tailed River Cruise) โทร.02-8878802-3

 

Booking Online

เริ่มต้นลงเรือที่ท่าศรีโขงหน้าวัดศรีโขง ล่องลงใต้ผ่านคุ้มเจดีย์กิ่วเคยเป็นคุ้มพระชายาดารารัศมี - คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ - ตลาดต้นลำใย - วัดเกตการาม - ท่าวัดเกตชุมชนชาวเรือหางแมงป่องในอดีต - ท่าช้าง - ไปรษณีย์แห่งแรกของเชียงใหม่ - สะพานนวรัฐ -  โบสถ์คริสต์แห่งแรกของเชียงใหม่ - ภัสตราคารจีนแห่งแรกของเชียงใหม่ - สะพานเหล็ก - กรมป่าไม้แห่งแรกของเชียงใหม่แล้ววกกลับล่องขึ้นเหนือตามเส้นทางเดิม.........

ตลอดเส้นทางพิธีกรบรรยายในเรือ พร้อมรูปโบราณและเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่างๆตามแบบภูมิปัญญาชาวเมืองเหนือ นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งเรื่องราวในอดีตทั้งภาษาโบราณต่างๆที่ใช้กันมาแต่ไม่รู้ความหมาย และชมทัศนีย์ภาพที่ยังคงสภาพดิบๆดังเดิมของสายน้ำปิง แวะจอดพักอิริยาบถรับประทานของว่างข้าวเหนียวมะม่วงและน้ำผลไม้ ณ บ้านดินเรือหางแมงป่อง ได้เวลาสมควรล่องเรือกลับที่ท่าศรีโขง ใช้เวลาล่องแต่ละรอบประมาณ 1.30 ช.ม.

                                                                                                   เส้นทางล่องเรือ

สนใจสอบถาม โทร :  0 2887 8802,  0 2887 8803,  0 2887 9680
เรือดินเนอร์ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือไหว้พระ โชว์ บัตรชมการแสดง