เที่ยว นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3 วัน 2 คืน โดยบางกอกแอร์เวย์ (PG) (KH3401)
ReadyPlanet.com
dot
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/03347
dot
bulletบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
dot
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ โทร. 02-8878802 , 02-8878803 และ 02-8879680
dot
bulletHome Page หน้าแรก
bulletด่วน......สมัคร สมาชิก ลายไทย ออนไลน์ รับส่วนลด และ สิทธิพิเศษ มากมาย
dot
รายการท่องเที่ยว ในและต่างประเทศ
dot
bulletท่องเที่ยว ในประเทศ
bulletโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ จากการบินไทย
bullet โปรโมชั่น ตั๋วต่างประเทศ
bulletโปรโมชั่น ตั๋วกรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป
dot
ขั้นตอน การใช้บริการ
dot
bulletจองแพจเกจทัวร์ออนไลน์
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletวิธีการ จอง/ซื้อ หรือใช้บริการ
dot
สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเดินทางท่องเที่ยว
dot
bulletมือใหม่ นั่งเครื่องบิน
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletสภาพอากาศ ทั่วโลก
bulletสภาพอากาศ ทั่วไทย
bulletแผนที่ ทั่วไทย
bulletสถานทูตต่างประเทศ ในไทย
bulletเวลาทั่วโลก
bulletข้อมูล สายการบิน
bulletข่าวจากหนังสือพิมพ์
bulletประเทศ ที่ต้องขอวีซ่า
bulletประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletตรวจสอบเวลาเครื่องบิน ขึ้น-ลง
bulletมีอะไรใน...สนามบินสุวรรณภูมิ
dot
What's new
dot
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletSpecial Guest
bulletรู้ไว้ใช่ว่า เรื่องน่าสนใจทั่วโลก
bulletกรมศุลกากรเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องตรวจเขียว-แดงให้ถูกต้อง
dot
ชมภาพการเดินทางของลูกค้า
dot
bulletภาพลูกค้า ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
bulletผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงพลังงาน-ปตท.-ปตท.สผ.-กฟผ.-เอกซอน-HESS สัมมนาวิชาการที่ ประเทศลาว
bulletรวมภาพ ทริปลูกค้าลายไทย
dot
สื่อจากใจ ลายไทย เพื่อ คุณ
dot
bulletรายการแลกของรางวัล
bulletลายไทยนิวส์ ฉบับที่ 77/2559
bulletแผนที่ บ.ลายไทย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว บ.ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล

 

 เที่ยว นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3 วัน 2 คืน โดยบางกอกแอร์เวย์ (PG) (KH3401)

 

กำหนดการเดินทาง :    27 ก.พ. – 1 มี.ค. (วันมาฆบูชา), 13 - 15 เม.ย. 53 (วันสงกรานต์)

วันแรก                    กรุงเทพฯ – เสียมราฐ - ปราสาทโลเลย – พระโค – บากอง – ตาพรม – พระนครธม

06.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน Bangkok Airways (PG)

08.00 น.                  ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ ด้วย เที่ยวบินที่ PG 903

09.00 น.                  ถึงสนามบิน เมืองเสียมราฐ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับท่านและคณะ  (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำวีซ่ากัมพูชา มาจากกรุงเทพฯ สามารถ ทำวีซ่าหน้าด่าน Visa on arrival ได้ที่สนามบินเสียมราฐ)

                                นำท่านสู่ตัวเมืองเสียมราฐ นำท่านชม กลุ่มปราสาทเมืองหริหราลัย (โลเลย) ชม ปราสาทโลเลย เป็นปราสาทที่อยู่ในกลุ่มเทวสถานเมืองหริหราลัย สันนิษฐานว่า “โลเลย” มาจาก “ราลัย” อันเป็นชื่อท้ายเมืองนี้ (หราลัย) สร้างอยู่กลางบารายอันทรตฎากะ(สระน้ำของพระเจ้าอินทรวรมันที่1) ประกอบด้วยอิฐหลายหลัง มีการตกแต่งด้วยภาพเทพธิดาสลักที่งดงามยิ่ง  นำท่านชม ปราสาทพระโค มีปราสาท 6 หลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน มีรูปโคนนทิหันหน้าเข้าหาปราสาทซึ่งประดิษฐานศิวลึงค์ บริเวณผังปราสาทมีลายปูนปั้น ประกอบด้วยการสลักทับหลังศิลาทรายแบบนูนสูง ทับหลังสมัยพระโคนั้น นักโบราณคดีที่มีความเชี่ยวชาญศิลปะขอมมักจะนิยมยกย่องว่าเป็นทับหลังที่มีความงดงามเหนือกว่าสมัยใด ๆ  จากนั้นชม ปราสาทบากอง เป็นปราสาทหินทรายตั้งอยู่บนฐาน 5 ชั้น สูงประมาณ 20 เมตร มีปราสาทเล็กหลายหลังตั้งอยู่บนชั้นฐาน มีปราสาทใหญ่ตั้งอยู่บนส่วนยอด ปราสาทบากองอยู่กลางเมืองหริหราลัย เป็นศูนย์กลางจักรวาล และเป็นปราสาทหินหลังแรกของอาณาจักรขอม

12.00 น.                  ä   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโตนเลสาบ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

บ่าย                         ชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่  2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้ นำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพรามหณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่  ประตูเมืองทิศใต้  ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข  จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวน ลานช้าง , ปราสาทพิมานอากาศ

17.30 น.                  นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง  ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนยอดเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตาที่นั่น

ค่ำ                            ä   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  Eat at Khmer  

                                พักที่ โรงแรม Goldiana Angkor  Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง                 น้ำตกกบาลสะเปียน – บันทายสรี – พระขรรค์ - นาคพัน

เช้า                           ä   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

                                เดินทางสู่ น้ำตกกบาลสะเปียน หรือ แปลเป็นไทยว่า “หัวสะพาน” ถูกขนานนามจากแนวก้อนหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีลักษณะคล้ายสะพานทอดข้ามสายน้ำเล็ก ๆ ซึ่งมีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขากุเลน ธารน้ำสายนี้แยกไหลเป็นสายย่อยเลาะรอบเมืองพระนครผ่านเรือกสวนไร่นา ขอประชาชนก่อนที่จะไหลรวมกันกับแม่น้ำเสียมเรียบ และไหลลงทะเลสาบในที่สุด ชมรูปศิวะสลักหรือศิวลึงค์องค์ย่อมๆ ไปถึงขนาดใหญ่ นับพันองค์ และรูปโยนี สลักอีกจำนวนไม่น้อย แผ่ขนานไปตามความยาวของลำธารตื้นๆ เป็นระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรเลยทีเดียว

12.00 น.                  ä  รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก ริมน้ำตก (ณ จุดที่จัดไว้)

บ่าย                         เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่น ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม” ความเพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือการได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชม ปราสาทนาคพัน เป็นปราสาทที่มีรูปแบบการสร้างที่แปลกที่สุด ตัวปราสาทตั้งอยู่กลางสระน้ำ เปรียบเสมือนเกาะซึ่งอยู่กลางทะเล หรือเปรียบดุจภูเขาหิมาลัยที่อยู่ กลางมหาสมุทร จากนั้นนำท่านชม ปราสาทพระขรรค์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นเดียวกัน นับเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ นอกจากจะสร้างปราสาทต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นทีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุข ด้วยการสร้างอโรคยศาลาถึง 102 แห่ง ในบรรดาปราสาทต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระองค์ต้องยกให้ปราสาทพระขรรค์เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุด พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างปราสาทนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระราชบิดา โดยสร้างหลังจากที่พระองค์ ทรงสร้างปราสาทตาพรมเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาแล้ว 5 ปี

ค่ำ                            ä   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)  

                                พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม ให้ท่านได้ร่วมบันทึกภาพได้ตามอัธยาศัย  พักที่ โรงแรม Goldiana Angkor  Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

                               

วันที่สาม                 นครวัด – โตนเลสาบ - ตลาดซ่าจ๊ะ - เสียมราฐ - กรุงเทพฯ

เช้า                           ä  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.                  เข้าชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650–1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย

เที่ยง                        ä   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจ้าพระยา 

                                นำท่านเดินทางสู่ องค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขากะโหลก   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บารายตะวันตก  เป็นอ่างเก็บน้ำฝีมือมนุษย์ที่มีความยาวถึง 8,000 เมตร และกว้างถึง 2,200 เมตร   ขุดเมื่อกว่า 1,000  ปีที่แล้ว   จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดเมืองเสียมราฐ อาทิ ปลากรอบ ของที่ระลึก ต่างๆ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองเสียมราฐ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

                                (หลังการเช็คอิน ท่านสามารถชำระ ค่าภาษีสนามบิน ที่เคาน์เตอร์ ก่อนผ่านเข้าสู่ ตม. สนามบินเสียมราฐ)

20.45 น.                  ออกเดินทาง อำลาเมืองเสียมราฐ โดย สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  PG 910

21.40 น.                  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

óóóóóóóóóóóóóó

 

หมายเหตุ 

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง เวลาเที่ยวบิน สายการบิน ราคา หรือ รายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องเหตุผลมาจากความปลอดภัย , สภาพภูมิอากาศ , การเมือง และอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและค่าเชื้อเพลิง โดยจะคำนึงและยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

  อัตราค่าบริการต่อท่าน :                                                                     

ผู้ใหญ่ ท่านละ

18,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ

17,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม ) ท่านละ

16,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

1,500.-

 

หมายเหตุ: สำหรับคณะจอยทัวร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการรวม :

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ –เสียมราฐ– กรุงเทพฯ สายการบิน Bangkok Airway (PG) (CLASS  Q)

- ค่าทำวีซ่า สำหรับเข้าประเทศกัมพูชา ท่านละ 20 USD.- (วีซ่าท่องเที่ยว) สามารถทำวีซ่า ARRIVAL ได้

-   ค่าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD.

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าห้องพักโรงแรม จำนวน 2 คืน (รวมอาหารเช้า) ตามระดับที่กำหนด หรือเทียบเท่า

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุไว้

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย)

- ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ

- ค่าประกันภัย อุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม :

- ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่ม

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3% , ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บ

   เอกสารการขอวีซ่า ใช้เวลายื่น 3 วันทำการ นะคะ

     -- พาสปอร์ตตัวจริงมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

                                     -- รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 
ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศเขมร/กัมพูชา