รัสเซีย เวียดนาม กรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน 6 วัน (VN) (Rus2502)
ReadyPlanet.com
dot
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/03347
dot
bulletบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
dot
ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ โทร. 02-8878802 , 02-8878803 และ 02-8879680
dot
bulletHome Page หน้าแรก
bulletด่วน......สมัคร สมาชิก ลายไทย ออนไลน์ รับส่วนลด และ สิทธิพิเศษ มากมาย
dot
รายการท่องเที่ยว ในและต่างประเทศ
dot
bulletท่องเที่ยว ในประเทศ
bulletโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ จากการบินไทย
bullet โปรโมชั่น ตั๋วต่างประเทศ
bulletโปรโมชั่น ตั๋วกรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป
dot
ขั้นตอน การใช้บริการ
dot
bulletจองแพจเกจทัวร์ออนไลน์
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletวิธีการ จอง/ซื้อ หรือใช้บริการ
dot
สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเดินทางท่องเที่ยว
dot
bulletมือใหม่ นั่งเครื่องบิน
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletสภาพอากาศ ทั่วโลก
bulletสภาพอากาศ ทั่วไทย
bulletแผนที่ ทั่วไทย
bulletสถานทูตต่างประเทศ ในไทย
bulletเวลาทั่วโลก
bulletข้อมูล สายการบิน
bulletข่าวจากหนังสือพิมพ์
bulletประเทศ ที่ต้องขอวีซ่า
bulletประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletตรวจสอบเวลาเครื่องบิน ขึ้น-ลง
bulletมีอะไรใน...สนามบินสุวรรณภูมิ
dot
What's new
dot
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletSpecial Guest
bulletรู้ไว้ใช่ว่า เรื่องน่าสนใจทั่วโลก
bulletกรมศุลกากรเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องตรวจเขียว-แดงให้ถูกต้อง
dot
ชมภาพการเดินทางของลูกค้า
dot
bulletภาพลูกค้า ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
bulletผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงพลังงาน-ปตท.-ปตท.สผ.-กฟผ.-เอกซอน-HESS สัมมนาวิชาการที่ ประเทศลาว
bulletรวมภาพ ทริปลูกค้าลายไทย
dot
สื่อจากใจ ลายไทย เพื่อ คุณ
dot
bulletรายการแลกของรางวัล
bulletลายไทยนิวส์ ฉบับที่ 77/2559
bulletแผนที่ บ.ลายไทย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว บ.ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล

 

 รัสเซีย เวียดนาม กรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน 6 วัน (VN) (Rus2502)

 

โปรโมชั่นส์ พิเศษแห่งปี ซื้อทัวร์ รัสเซีย – เวียดนาม 6 วัน

ราคา 41,900 บาท บินสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์

แถมฟรีทันที กระเป๋า  samsonite ของแท้ มูลค่า 5,700 บาท

จองก่อนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

 

กำหนดการเดินทาง     22-27 กันยายน  2552    ///     20-25 ตุลาคม 2552

วันแรกของการเดินทาง                                         สุวรรณภูมิ – ฮานอย

10.00 น.             คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาท์เตอร์ L สายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์

                           เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

12.00 น.             ออกเดินทางสู่เมือง ฮานอย ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 830

13.50 น.             เดินทางถึงสนามบิน นอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระแล้วนำทุกท่านจากนั้นนำทุกท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์  เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมา

                           พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ช้อปปิ้ง ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย    

ค่ำ                            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก CWD HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สองของการเดินทาง                                      ฮานอย-มอสโคว์

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                           ได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทาง สนามบิน นอยไบ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศรัสเซีย

10.50 น.             ออกจากสนามบิน นอยไบ ประเทศเวียดนาม เดินทางโดยเที่ยวบิน VN 525 สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

17.30น.              เดินทางถึง สนามบิน เดโมเต็ดโดโว กรุงมอสโคว์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

                           นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุง มอสโคว์ เพื่อรับประทานอาหารเย็น

                           นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว AEROSTAR หรือ COSMOS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สามของการเดินทาง                                      ซาร์กอส-วิหารเซนต์บาซิล-สแปร์โร ฮิลล์-โชว์ละครสัตว์

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ มืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองที่พบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรือเซอร์เจียส (Sergius) แห่งราโดเนซ (Radonezh) ในปีค.ศ. 1354 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมอสโก 70 ก.ม. เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน ชมสถานที่สำคัญของเมืองอาทิ โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก และภาพไอคอน 5 ชั้น วังพระเจ้าซาร์ หอระฆัง ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังที่จตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเคลมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าคือสูงถึง 98 เมตร เสาหินโอบิลลิสก์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนท้องถิ่น

บ่าย                    จากนั้นนำทุกท่าน ชม โบสถ์เซนต์บาซิล มีชื่อว่า Cathedral of the Intercession  หรือในอีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Cathedral of St.Basil the Blessed  โบสถ์เซนต์บาซิล ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสแดง ภายนอกพระราชวังเครมลิน  ซึ่งเยื้องกับหอนาฬิกา Spasskaya Tower ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงพระราชวัง  โบสถ์เซนต์บาซิล สร้างขึ้นตามพระราชโองการของพระเจ้าอีวาน Ivan เพื่อเฉลิมฉลองให้กับการที่รัสเซีย รบชนะจากการคุกคามของทหารมองโกล โบสถ์เซนต์บาซิล เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออโทด๊อกซ์  Russian Orthodox ที่ยอมรับกันว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในกรุงมอสโคว์ สถาปนิกชาวรัสเซียมีนามว่า Postnik Yakovlev  มีเรื่องเล่ากันว่า พระเจ้าอีวานทรงพอพระทัยและชื่นชมความงดงามของโบสถ์แห่งนี้มาก  และมีรับสั่งให้ทำลายดวงตาของ สถาปนิก Postnik Yakovlev ให้บอดสนิทเสีย  เพื่อไม่เขาได้มีโอกาส ได้สร้างสรรผลงานที่มีความงดงามมากไปกว่าโบสถ์แห่งนี้อีก  จนพระองค์ ได้รับสมยานามว่า พระเจ้าอีวานใจร้าย (Ivan the Terrible)  โบสถ์เซนต์บาซิล ประกอบไปด้วยยอดโดมทั้งหมด 9 ยอด มียอดกลางสูงเด่นและล้อมรอบไปด้วยยอดอีก 8 ยอด  ซึ่งแต่ละยอดจะเป็นตัวแทนของ ดวงดาว 8 ดวง หรือ 8 วัน ตามปฏิทินของยิวโบราณซึ่งรวมแล้วหมายถึง New Jerusalem ดินแดนที่เป็นสรวงสวรรค์ ตามความเชื่อดั้งเดิม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ สแปร์โร ฮิลล์ จุดชมวิวที่สวยสุดแห่งของกรุงมอสโคว์ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรวมของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด / อิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

     จากนั้นนำทุกท่าน ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus ที่โด่งดังไปทั่วโลกภายในเป็นอัฒจันทร์ทรงกลมล้อมรอบ นอกจากจะมีการแสดงละครสัตว์แสนรู้ ยังมีโชว์มายากล กายกรรม และการแสดงผาดโผนแต่ละฉากจะมีการแสดงเต้นรีวิว ประกอบดนตรีของสาวงามรัสเซีย มีวงดนตรีใหญ่บรรเลงสด (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) หลังจากจบการแสดงนำทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนท้องถิ่น

                           เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  AEROSTAR หรือ COSMOS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ของการเดินทาง                   จัตุรัสแดง-พิพิธภัณฑ์อาร์เตอร์รี แซมเบอร์-พระราชวังเครมลิน-วิหารเซนต์ซาเวียร์

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำทุกท่าน ชมจตุรัสแดง หรือที่ภาษารัสเซียเรียกว่า “คราสนายา ปลอซซาด”เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพของเลนิน ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสก ที่ใหญ่และมีความยาวประมาร 500 เมตรเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ และการชุมนุมต่าง ๆ จากนั้นนำทุกท่านเข้า ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เตอร์รี แซมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย จัดแสดงเครื่องทรง ราชรถ ราชบริภัณฑ์ ล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น วัตถุล้ำค่าภายในพิพิธภัณฑ์ แสดงถึงความมั่งคั่งได้รวบไว้ตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่ ค.ศ. 4 ประกอบด้วยเครื่องศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว เสื้อเกราะที่ใช้ในสมรภูมิรบ หมวก เครื่อง เงิน ทอง เพชร พลอย ของพระเจ้าซาร์และชาลีน่า ซึ่งหาดูได้ยากนัก และสื่งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่มงกุฎทองคำของราชวงค์โมโรมาค ทำจากทองคำ ประดับด้วยขนเสือ เซเบิล และอัญมณีล้ำค่ามากมาย (ปิดทุกวันพฤหัสบดี) นำทุกท่านชม ชม พระราชวังเครมลิน คลังหรือป้อมแห่งมอสโก ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำมอสโก (มอสควา) ซึ่งแยกมาจากแม่น้ำวอลก้าร์สายเลือดใหญ่ของสหภาพโซเวียต รุสเซีย เป็นพระราชวังที่มีความ สำคัญยิ่งใหญ่มาแต่โบราณ  ภายในพระราชวังมโหฬารแห่งนี้ประกอบด้วยปราสาทราชฐาน โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย ป้อมปราการ หอสูง ยอดแหลม และโดมมากมาย มีกำแพงสูง 65 ฟุตรอบพระราชวัง มีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร พระราชวังเครมลินมีสถานที่สำคัญ คือ พระราชวังจักรพรรดิอยู่ตรงกลาง หอคอยอิวานเวลิกี้สูง 270 ฟุต เป็นที่แขวนระฆังของพระเจ้าโบริสดูนอฟ ผู้อยู่บนหอคอยจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพกรุงมอสโกที่สวยงาม ได้อย่างชัดเจน บรรดาหอคอย หอสูง โดม ป้อมปราการเหล่านี้เมื่อแสงพระอาทิตย์กาดมาต้อง จะแลเห็นเป็นสีทอง เปล่งปลั่งสุกอร่ามงามตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ประตูสำคัญ คือ ประตูโปรดชำระบาป ซึ่งพระเจ้าซาร์อะเล็กซิส โปรดให้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1491 โปรดให้ติดโคมใหญ่ไว้บนยอดดวงหนึ่ง ประตูนี้เคยมีพระบรมราชโองการรับสั่งให้ผู้ผ่านเข้าออกต้องถอดหมวก แสดงความเคารพ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกจับประหารชีวิต ถัดไปไม่ไกลมีมหาวิหารอัครเทวทูต ซึ่งมีที่ตกแต่งไว้อย่างงดงาม เพื่อใช้เป็นสุสานฝังพระศพของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์อัสสัมชัญซึ่งสร้างไว้อย่างประณีตบรรจงเป็นพิเศษ

 เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                    จากนั้นนำท่านชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนาโปเลียน เมื่อปี 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 45 ปีจึงจะแล้วเสร็จออกมางดงามด้วยยอดโดมสีทอง 5 โดม ตัดกับสีขาวของอิฐของผนังโบสถ์ และเมื่อเข้าไปด้านในก็จะพบกับความงดงามอลังการของการประดับกระจกสีภายใน รวมไปถึงภาพเขียนของพระเยซูและนักบุญต่างๆ ที่วาดขึ้นอย่างวิจิตร และเป็นสถานที่สำคัญของนิกายรัสเซียน ออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญและ สร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ / อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึก

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว AEROSTAR หรือCOSMOS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้าของการเดินทาง                                        ถนนอาราบัท-รถไฟฟ้าใต้ดิน-สนามบิน              

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง สู่ ถนนอารบัท ย่านการค้าที่คึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปิน จิตรกรร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ฯลฯ มีของซื้อของขายมากมาย เป็นถนนที่ขึ้นชื่อของกรุงมอสโคว์ อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก / จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ รถไฟใต้ดินในมอสโคว์ เรียกได้ว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดในโลกและเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกมาแล้วมาแล้ว  ซึ่งการตกแต่งภายในของแต่ละสถานีก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป โดยได้นำศิลปะหลายแขนงและการตกแต่งที่พิเศษไว้แต่ละสถานี ทั้งรูปปั้นแซนเดอร์เลียร์หินอ่อนสีดำจากภูเขาอูลาน หินอ่อนสีชมพูจากฝั่งตะวันออก ภาพประดับโมเสกและสเตนกลาส ที่สะท้อนเรื่องราวในประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวรัสเซีย ฯลฯ  ได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดโมเต็ดโดโว

20.00 น.             ออกเดินทางสู่ สนามบินไซ่ง่อน ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ VN 524

 

วันที่หกของการเดินทาง                        เวียดนาม(ไซ่ง่อน)-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

08.40 น.             เดินทางถึงสนามบิน ไซ่ง่อน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)   

12.40 น.             ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 851    

14.10 น.             เดินทางถึงสนามบบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

----------------------------------------------------

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ                                                   41,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)                              37,900 บาท

พักเดี่ยว                                                                                                       5,900 บาท

  

อัตรานี้รวม

1.        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด

2.        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3.        ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

4.        ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 3 คืน

5.        ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน)

6.        ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

7.        ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

8.        ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

9.       ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

       

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.        ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง

2.        ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ

3.        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

4.        ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ

5.     ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศตุรกี โดยเฉลี่ย 2 และ 1 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน / วัน ตามลำดับ ฯลฯ

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

·     กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 11,000 บาท

·        การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก

·        กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์

·     กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น

 

หมายเหตุ

1.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน  

        ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

2.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 3.   บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

4.   ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงิน  แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว

5.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า    ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

 

 

 
ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศรัสเซีย