ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน

» อาหารอีสาน คลิ๊ก

» แหล่งท่องเที่ยว UNSEEN อีสาน คลิ๊ก

 

 

    ภูมิปัญญา หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ก็ได้
     ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง การเอาทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน หรือเป็นลักษณะสากลที่หลายๆ ท้องถิ่นมีคล้ายกันก็ได้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นเกิดจากการที่ชาวบ้านแสวงหาความรู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคมที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น
     การประกอบประเพณี พิธีกรรมของชุมชน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้กระทำสบายใจ รู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว ให้คุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกถือว่าเป็นพลังทางศีลธรรมหรือประเพณี การรวมกำลังช่วยกันทำงานที่ใหญ่หลวงเกินวิสัยที่จะทำได้สำเร็จคนเดียว เช่น การลงแขกสร้างบ้าน สร้างวัด สร้างถนนหนทาง หรือขุดลอกแหล่งน้ำ เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันภายในชุมชน ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยทั่วไปภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเป็นประโยชน์แก่คนทุกระดับ มีลักษณะเด่นคือสร้างสำนึกเป็นหมู่คณะสูงทั้งในระดับครอบครัวและเครือญาติ

ที่มา http://www.geocities.com/bc_group2004/PS/otop_s.htm  และ http://www.thaitambon.com

ผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นชื่อ OTOP 5 ดาว แยกตามจังหวัดของภาคอีสาน

จังหวัดกาฬสินธุ์  ระดับดาว :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
สถานที่จำหน่าย   ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร

75 - 79 ถ.ผ้าขาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ติดต่อ : นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม โทร :(043) 815255

         รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กล่องไม้จิ้มฟัน สานจากกก
         สถานที่จำหน่าย  กลุ่มงานฝีมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก
         เลขที่ 23 หมู่ 14 บ้านโนนนาค ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
         ติดต่อ : นางพรรณี ภูปาทา โทร : 089 9816344, 089 2772532, 087 9554936

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผักปลอดสารพิษ
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
76 หมู่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ติดต่อ : นายไพโรจน์ พิทักษ์พงศ์ไพศาล  โทร : 087 2215431

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าลายราชวัตร
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
112 หมู่ 10 บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ติดต่อ : คุณบุญมี คำหงษา  โทร : 081 0575639, 087 2328909


รายละเอียดผลิตภัณฑ์            ผ้าไหมแพรวา
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มชุมชนภูไทดำ
เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา  โทร :0 1171 4271 , 0 4385 6076

 

สถานที่จำหน่าย    กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านค้อ (แหม่มแพรวา)
147 หมู่ 1 ตำบลหนองช้าง กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : นางมนสวรรค์ โพนะทา             โทร : 043-818129, 081-7086889, 081-8092672

 

 จังหวัดขอนแก่น    ระดับดาว :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์   กุนเชียงหมู

สถานที่จำหน่าย  โรงงานบ้านไผ่ลิ้มซินเฮียง

140 หมู่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
 ติดต่อ : นายสมคิด คุ้มนรา   โทร : 043 374568

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์   กระติบข้าว แจกัน จานรองแก้ว
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มจักสาน
180 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
ติดต่อ : นางสมัย หล้าประเสริฐ   โทร : 043 494048

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ชุดสวมใส่สตรีผ้าไหมมัดหมี่
สถานที่จำหน่าย    ร้านภูมิถิ่นไทย
333/12 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ติดต่อ : คุณเสนอ ทุมคำ  โทร : 087 143 2108

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์จากใยปอ หมวก, กระเป๋าปอ, แจกัน, กล่องทิชชู,ถาดผลไม้ฯ
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มแปรรูปสายใยปอ บ้านตอกแป้น
99 หมู่ 9 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ติดต่อ : นางสุดใจ สบงกช   โทร : 087 2200390

 

                 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ยาสเปรย์เสลดพังพอนตัวเมีย ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้ปวดกล้ามเนื้อ
                  สถานที่จำหน่าย    กลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร
                  124 หมู่ที่ 11 บ้านทางพาด ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
                 
ติดต่อ : คุณสมเกียรติ ปันวันตาโทร : 08 1769 0554 , 043 449143  
                  
e-mail : samoonpai@thaimail.com

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าฝ้ายคลุมไหล่
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาชุมแสง
88/1 หมู่ 10 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
ติดต่อ : นางอังคนางค์ ธรรมวงษ์  โทร : 086 226-1496

 

จังหวัดชัยภูมิ ระดับดาว :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ผ้าขิด
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มพัฒนาชีวิตอำเภอภูเขียว
29 หมู่ 8 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ติดต่อ : นางกลิ่นสุคน์ นามวิจิตร  โทร : 0-4487-1054

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ไข่เค็ม(OTOP)*

 สถานที่จำหน่าย   กลุ่มแม่บ้านเนินสมบูรณ์
สามแยกบ้านเนินสมบูรณ์ 3/2 หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
 ติดต่อ : นางนวลจันทร์ ผมงาม  โทร :044-846040


 

จังหวัดนครพนม   ระดับดาว :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  แจกันจากไม้เนื้ออ่อน
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มนครพนมหัตถกรรม
123 หมู่10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ติดต่อ : นายไพบูลย์ เพ็ชรพลาย  โทร : 089 5405452

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ตะกร้าหวาย (3150)
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มจักสานบ้านนามูลฮิ้น
37/1 หมู่ที่ 9 บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ติดต่อ : คุณพนม ไชยโพธิ์   โทร : 0 1051 7905

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ส้มปลาชะโดป้าจิก           
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี
เลขที่ 53/1 หมู่ 7 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ติดต่อ : นางนวลละออ นครังสุ  โทร : 042 573021, 08 1799 7981

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  สุราแช่พื้นเมือง
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาผู้ไทเรณูนคร
125 หมู่ 2 บ้านเรณู ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
ติดต่อ : คุณฤทธิ์ดา บัวสาย  โทร : 042 579225, 042 57 9222, 089 416 6492

       รายละเอียดผลิตภัณฑ์   พิณคอนแท็กไฟฟ้า

        สถานที่จำหน่าย     กลุ่มทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านท่าเรือ
                        78 หมู่ 1 บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 
                         ติดต่อ : นายสุกร ชัยบิน โทร : 042 597532

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา              ระดับดาว :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ขนมเปี๊ยะไส้ชนิดต่างๆ
สถานที่จำหน่าย   ขนมเปี๊ยะไพโรจน์
58/21 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ติดต่อ : นายไพโรจน์ อินทรชาธร   โทร : 0 4427 5625

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมะค่า
2 หมู่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
ติดต่อ : นางณัฐภรณ์ จึงไพศาลกุล  โทร : 0-4437-7029

             รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ตะกร้าขนมไทย
             สถานที่จำหน่าย  บ้านขนมไทย
             204 ถ.จันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
             ติดต่อ : คุณสุดา เหรียญมณี โทร : 044 243666 , 044 262123

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน
สถานที่จำหน่าย  บริษัท อังสนาไหมไทย จำกัด
1326 หมู่ 1 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อ : คุณอังสนา พัวพงศธร  โทร : 0-4425-2398, 08-1877-0611 โทรสาร : 0-4425-2398

 

                      รายละเอียดผลิตภัณฑ์  เทียนหอม
                      สถานที่จำหน่าย   กลุ่มออร์คิดแฮนด์เมด
                     367 หมู่ 6 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
                     ติดต่อ : น.ส.วณิชยา ภู่รัตนาพิชญ์ โทร : 044 -294470, 01 -7908418

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           เทียนหอม
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มออร์คิด แฮนด์ เมด

367 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโฮมการ์เดนวิลล์ ถนนรัตนพิธาน ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
ติดต่อ : คุณวณิชยา ภู่รัตนาพิชญ์  โทร : 044-294470 , 01-7908418

e-mail : orchid_handmade@yahoo.com    Web Site : www.orchidhandmade.net

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ปลาตะเพียนไร้ก้าง
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มอาชีพผลิตปลาส้มไร้ก้าง
1081/2 ถ.เบญจรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ติดต่อ : น.ส.นนทวรรณ ทองสิงห์  โทร : 044 259666, 081 2647235

 

จังหวัดบุรีรัมย์       ระดับดาว :

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์   หมอนอิงสานจากกก
สถานที่จำหน่าย   กลุ่มโนนค้อทอเสื่อกกลายหมี่
13 หมู่ 8 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
ติดต่อ : นางหนูทิพย์ ราชสมบัติ  โทร : 0 89583 4295

 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่  จ.บุรีรัมย์

สถานที่จำหน่าย ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์
                9 หมู่ 13 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
                ติดต่อ : นางประคอง ภาสะฐิติ โทร :044 686157,686056, 01 9673849

 

จังหวัดเลย              ระดับดาว :

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์   โคมไฟผีตาโขน (3150)
สถานที่จำหน่าย  กลุ่มกะลาไม้ไผ่บ้านหัวนายูง
156 หมู่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
ติดต่อ : นางพรพิศ ทองคำ  โทร : 0-4289-2296

                                                               

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ภูเรือ
สถานที่จำหน่าย  บริษัท คงคาธนนันต์ จำกัด
346 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
คุณโสภาพร ทะโพนชัย โทร : 0-4289-9022  โทรสาร : 0-4289-9599

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เสื้อปักคัทเวิร์ค - ลายผีตาโขน
สถานที่จำหน่าย  กลุ่มผ้าปักคัทเวิร์ค
92/10 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
ติดต่อ : คุณนิยดา เพ็ชรไทย โทร : 042 812598

 

จังหวัดยโสธร        ระดับดาว :

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
สถานที่จำหน่าย  กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลน้ำอ้อม
45 หมู่ที่ 4 บ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
ติดต่อ : นางเจขูน พันธ์งาม โทร : 08 7249 3046

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ้าลายขิดโซ่ทอง
สถานที่จำหน่าย กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านดอนมะช่อม
78หมู่4ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร35120
ติดต่อ : นางสมบูรณ์ เงาสี  โทร :0 815495921

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ส้มปลาตองกราย
สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรท่าค้อ
19หมู่ที่6บ้านท่าค้อ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร35000
ติดต่อ : นางสนธิ อุ่นเรือนโทร :045737196

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  เสื่อกก
สถานที่จำหน่าย  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 10
302 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
ติดต่อ : คุณจารุณี บุญจบ โทร : 08 7865 9132 , 08 9722 9872               e-mail : jarunee2503@thaimail.com

 

 

 

จังหวัดร้อยเอ็ด      ระดับดาว :

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เก็บขิตตัวหนังสือบนเสื่อกก
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอเสื่อและแปรรูป
77หมู่13ตำบลผักแว่น อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด45000
ติดต่อ : นางประนอม นาสมใจโทร:0-4361-1168

 


รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้าวสารหอมมะลิ
 สถานที่จำหน่าย
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิจำกัด
 1หมู่ที่20บ้านกลางเมืองใหม่ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด45130
 ติดต่อ : นายประยุทธ หงส์ทองโทร :043580223

 

 

         สถานที่จำหน่าย  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด
        123 หมู่ที่ 2 บ้านโพนทราย ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
         ติดต่อ : นายดำรงค์ อุ่นน้ำเที่ยง  โทร : 043 595041

 

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ผ้าทอมัดหมี่ 4 ตะกอ
สถานที่จำหน่าย   กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม
84 หมู่ 3 บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
ติดต่อ : นางสุภาพร สอนศรี  โทร : 08-1974-1733

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ข้าวเกรียบว่าว(ข้าวโป่งอิสาน)
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพรมสวรรค์ร่วมใจพัฒนา
บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 1 บ้านพรมสวรรค์ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดต่อ : นางสมใจ อนุมาตย์    โทร :08-1492-7749 e-mail : cddroi-ed@thaimail.com

 

 

 

จังหวัดมหาสารคาม              ระดับดาว :

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าไหม
สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านเหล่าหมากคำ
2 หมู่ 12 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม 44210
ติดต่อ : นางวรรณา ปุริสัง โทร : 08 9940 0564 e-mail : cdd_sarakham@thaimail.com

 

จังหวัดมุกดาหาร   ระดับดาว :

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์   เสื้อเย็บมือ
สถานที่จำหน่าย  กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านหนองสูง
33/1 หมู่ 3 บ้านหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
ติดต่อ : นางบุญลือ อาจวิชัย  โทร : 042 635095

 

         รายละเอียดผลิตภัณฑ์           แหนมปลากราย 
         สถานที่จำหน่าย  กลุ่มอาหารแปรรูปบ้านอุ่นคำเจริญ (ลำโขงมุกดา)
        18 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
         ติดต่อ : คุณดวงจันทร์ คุณโคตร  โทร : 042 681101, 086 534 3479

 

            รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์กระจาดสารพัดประโยชน์ สานเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงาม ฝีมือ        

       ประณีต แข็งแรงมีให้เลือกมากมาย(Coop)
        สถานที่จำหน่าย  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแอก
        15/1 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
        ติดต่อ: นางจันทิมา ชาธิราช    โทร :042 613053,09 8625355

 

        รายละเอียดผลิตภัณฑ์  เป็นกระเทียมโทนที่คุณภาพดี ปลูกโดยกลุ่มเกษตรกร ดองด้วยน้ำผึ้งแท้ 
        ประมาณ
1-2 เดือน สามารถรับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพ
       
สถานที่จำหน่าย   กลุ่มแม่บ้านบ้านกล้วย
       76 หมู่ที่ 8 ต. สระเยาว์ อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

         ติดต่อ : นางสนิท เทียนชัย                โทร :045-677080    e-mail : cdsrisaket@chaiyo.com

 

 

จังหวัดสกลนคร    ระดับดาว :

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมทอง
สถานที่จำหน่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ
33หมู่ที่6บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร47150
ติดต่อ : นางสุพรรณี ร่มเกษโทร :042742543

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์น้ำหมากเม่าพร้อมดื่ม
สถานที่จำหน่ายกลุ่มทำไวน์และน้ำหวานบ้านเหล่าเหนือ
76 7ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร47280
ติดต่อ : นายฮงชัย ขันทีท้าวโทร :08-9011-8794

 

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ
สถานที่จำหน่ายกลุ่มผ้าย้อมครามธรรมชาติ
1หมู่ที่14บ้านนาดี ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร47220
ติดต่อ : คุณประไพพันธ์ แดงใจโทร :081 9542205
โทรสาร :042 989407
e-mail :praphaiphan_in@hotmail.com
Web Site :
www.thaitambon.com/SO/Nahuabo.htm

 

 

 

จังหวัดหนองคาย  ระดับดาว :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           จาน ทำจากไม้
สถานที่จำหน่าย กลุ่มหัตถกรรมจากไม้
38 หมู่ 2 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย 43170
ติดต่อ : นายมานะ กองผ้าขาว โทร : 049 560457

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าขิด
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มกลผ้าไหมลายขิดบ้านหนองควาย
62 หมู่ที่ 2 ตำบลวังหลวง กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43210
ติดต่อ : คุณคำกอง พลราช  โทร : 08 7229 7351

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           แหนมเนือง
สถานที่จำหน่าย ร้านแดงแหนมเนือง
เลขที่ 526-527 หมู่ 4 ถ.ริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ติดต่อ : นายณัฐวุฒิ กุลธัญวัฒน์
                                                     โทร : 042-461112-3, 411961, 421202, 460647      โทรสาร : 042 460646
                                                     ทางร้านมีบริการส่งต่างจังหวัด
                                                     1. รถทัวร์ บริษัทบารมีทัวร์ (กรุงเทพฯ ค่าขนส่งต่อกล่องทุกขนาด 80 บาท)
                                                     บริษัท 407 พัฒนา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคตะวันออก)
                                                     2. รถไฟ (คิดค่าขนส่งปลายทางสถานีที่รับของ)
                                                     3. เครื่องบิน (คาร์โก้ ติดอาคารภายในประเทศ 02-5352077

 

จังหวัดหนองบัวลำภู             ระดับดาว :

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           น้ำผึ้ง
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งหนองบัวใต้
43 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
ติดต่อ : นายจรัญ บัวเมืองเพีย                โทร : 089 573 9730

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย (2350)
สถานที่จำหน่าย กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ
37 หมู่ 2 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
ติดต่อ : คุณขวัญตา ธรรมวงศา                โทร : 042 353 651, 089 494 3332, 089 669 0641

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าขิดไหม
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีอุบล
3 หมู่ 4 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
ติดต่อ : นางเอื้อมคำ แดนสวรรค์             โทร : 042 359380 , 08 7219 3780

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์กล่องอเนกประสงค์ ผลิตจากไม้ไผ่คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
ศาลาประชาคม โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า หมู่ 5 บ้านโคกนาเหล่า ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170
         ติดต่อ : นายคำตัน หมื่นวิเศษ โทร : 042 363040  e-mail : cd-nongbua@chaiyo.com

 

จังหวัดศรีสะเกษ   ระดับดาว :

                                                       รายละเอียดผลิตภัณฑ์          สถานที่จำหน่าย กลุ่มหอม-กระเทียม
                                                       18 หมู่ที่ 7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
                                                        ติดต่อ : นางหนูเพียร อนุเคน โทร : 081 393 1421

 

                                                       รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ไก่ย่างไม้มะดัน
                                                       สถานที่จำหน่าย ชมรมไก่ย่างไม้มะดันห้วยทัน
                                                       153 หมู่ 1 บ้านห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
ติดต่อ : นายปกรณ์ รัตนาถาว         โทร : 045 699025 , 08 1999 8188

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ
สถานที่จำหน่าย กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลจาน
252 หมู่ที่ 11 บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
ติดต่อ : นางณัฐนิตย์ ไกรษี     โทร : 08 9630 4203

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์   กระเป๋าจักสานใบตาล(OTOP)                                      
สถานที่จำหน่าย  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองก๊อก
169 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ติดต่อ: นางอรสา ขุขันธิน โทร :045-630-688 , 09-624-1461 e-mail : cdsrisaket@chaiyo.com

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           กุ้งจ่อม/ปลาจ่อม
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มปลาส้ม
เลขที่ 37/1 บ้านห้วยใต้ หมู่ 11 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
ติดต่อ : นางอรพิน จำปี           โทร :0-7254-1412

 

จังหวัดสุรินทร์      ระดับดาว :

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ข้าวหอมมะลิ 105 ปลอดสารพิษ ชนิด 100%
สถานที่จำหน่าย สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
92 หมู่ 7 บ้านสัมพันธ์ ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ติดต่อ : นางเครือวัลย์ แสนหวัง              โทร : 044 551122   โทรสาร : 044 551227

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           เครื่องเงินลูกประคำระย้า 5 สาย
สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาโพธิ์
1 หมู่ที่ 11 ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ติดต่อ : คุณสายอ่อน เหลือล้น                โทร : 08 1966 9346

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ขันโตก
สถานที่จำหน่าย กลุ่มจักสานหวายบ้านบุทม
8/3 หมู่ 4 บ้านบุทม ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ติดต่อ : นายอนันต์ ยิ่งสุข  โทร : 044 549044, 081 0652397  โทรสาร : 044 549044

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประดับเงิน
สถานที่จำหน่าย    สุรินทร์ แฮนดิคราฟท์
108/1 หมู่ที่ 6 บ้านสดอ ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ติดต่อ : คุณเยาวนิตย์ ปิ่นแก้ว    โทร : 02 9561348-9 , 044 582046        โทรสาร : 02 8894250
e-mail : info@surincraft.com Web Site : www.surincraft.com

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าไหม
สถานที่จำหน่าย กลุ่มรวมพลังพัฒนา
202 หมู่ 5 บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ติดต่อ : นางระเบียบ ศรีลาไลย               โทร : 081 999 5025

 

สถานที่จำหน่าย    กลุ่มแม่บ้านสวาย
22 หมู่ 6 บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ติดต่อ : นางประชุม คงวัน       โทร : 044 515339, 01 8786814

 

สถานที่จำหน่าย    กลุ่มไหมสร้างสรรค์
22/1 หมู่ 2 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ติดต่อ : คุณศรีรัตน์ เสมอภาค  โทร : 08-1345-4519, 0-2158-0272

 

 

จังหวัดอุดรธานี     ระดับดาว :

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           กล่องอเนกประสงค์ ทำจากไม้ไผ่
สถานที่จำหน่าย กลุ่มส่งเสริมอาชีพสร้างหลวง
13/26 ถนนสร้างหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ติดต่อ : คุณศุภลักษณ์ แซ่ตั้ง    โทร : 042 223019 , 08 6713 2728

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ขี้ผึ้งทาปาก (สีผึ้ง) (2350)

สถานที่จำหน่าย    ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดิ เอร์ธ ช๊อป
169/3 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ติดต่อ : นางสาวอัญชลินทร์ จันทสุรียวิช
โทร : 042 205159  โทรสาร : 042 241853  E-Mail : sales@theearthshop.co.th

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           น้ำปลาร้าสุขกมล (3150)
สถานที่จำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลา(น้ำปลาร้าสุขกมล)
เลขที่ 31 บ้านโพนทัน หมู่ 6 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
ติดต่อ : นางดวงใจ ด่านระหา

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปลอกหมอนผ้าฝ้าย 2 ลาย (อารยะธรรมมรดกโลกบ้านเชียง)
สถานที่จำหน่าย    หจก.ใบหม่อน
146 หมู่ 7 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ติดต่อ : คุณสุขสันต์ กำหนดแน่ โทร : 042 244011, 01 2612216   e-mail : baimone@hotmail.com

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม ทำจากปลายี่สก อร่อยถูกปาก สะอาดถูกใจ สดทุกชิ้น วิธีเก็บรักษา ถ้าจะทานให้อร่อยควรเก็บไว้ซัก 3-4 วัน (ปลาส้มกำลังเปรี้ยว) ถ้าจะเก็บไว้ทานนานๆ ควรเก็บไว้ในตู้เย็น (ปลาส้มจะไม่ค่อยเปรี้ยวเร็ว) (161249)
สถานที่จำหน่าย  กลุ่มอังปลาส้ม
417/3 หมู่ 7 บ้านหนองนาเกลือ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ติดต่อ : นางอัชณา โฆษิตธรรมกุล  โทร : 08-7857-2949, 042-247139

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าขาวม้า
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มทอผ้าบ้านดอนอีไข
112 หมู่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ติดต่อ : คุณสมบัติ ทองศูนย์    โทร : 042 348010

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้ามัดหมี่ (3150)
สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
70 หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
ติดต่อ : นางเปลี่ยน ถมหนวด โทร : 08-95709616, 08-7222-0436

 

สถานที่จำหน่าย กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ
38 หมู่ที่ 7 บ้านนาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
ติดต่อ : คุณสมจิต ปิตินพรัตน์ โทร : 08 1260 9848 , 08 1975 3260

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           วีทีแหนมเนือง (3150)
สถานที่จำหน่าย ร้าน วีที แหนมเนือง
345/1-3 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร : 042-347111, 042-348740-2          โทรสาร : 042 348741 E-mail : vtnamnueng@hotmail.com

 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์           แจ่วบอง
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาพูนทรัพย์
5 หมู่ที่ 14 บ้านนาพูนทรัพย์ ถนนอุดรธานี-บ้านธาตุ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
ติดต่อ : คุณสมัย มูลวงศ์ศิรี      โทร : 04-7951510

 

จังหวัดอำนาจเจริญ               ระดับดาว :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ที่รองแก้ว - ที่รองจานจากเสื่อกก สำหรับ 4 ที่
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มสตรีพัฒนาทอเสื่อกก
75 หมู่ที่ 7 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
ติดต่อ : คุณสายทอง ทองโพธิ์ศรี             โทร : 045 469688 , 08 9276 8614

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้าขาวม้าเชิงขิตย้อมสีธรรมชาติ
สถานที่จำหน่าย กลุ่มทอผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติ
64 หมู่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
ติดต่อ : คุณบุญศรี คันธะมาลา                โทร : 089 629 0786

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์   ตุ๊กตาไม้แกะสลัก
สถานที่จำหน่าย   กลุ่มตุ๊กตาไม้แกะสลัก
ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
ติดต่อ : นายบัวสอน แก้วศรี  โทร : 045 -517049

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  เป็นกระติบสำหรับใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว เพื่อให้ข้าวยังอุ่นและนิ่ม ผลิตจากกก รูปแบสวยงาม มีหลายขนาดให้เลือก
 สถานที่จำหน่าย กลุ่มจักสานหัตถกรรมฝีมือสานกระติบข้าว
44 หมู่ที่ 2 บ้านเสียว ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ติดต่อ : นางอภิราวรรณ กินาวงศ์  โทร : 045-469177  e-mail : cdd_amnatcharoen@hotmail.com

 

จังหวัดอุบลราชานี                                ระดับดาว :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           กระติบข้าว
สถานที่จำหน่าย กลุ่มจักสานบ้านท่าล้ง
31 หมู่ 5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
ติดต่อ : นายสายสมร ลดรวงษ์                โทร : 045-249022
หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโขงเจียม         โทร : 045 351153

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           กระบวยสารภี (มีโชคลาภ)
สถานที่จำหน่าย    ร้านบ้านกระบวย
สถานที่ตั้ง 321/1 หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
ติดต่อ นายคเชนทร์ ศิริจันทร์  โทร 01 3895835

  

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           แชมพูมะกรูด         

สถานที่จำหน่าย    ชุมชนราชธานีอโศก
95 หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ติดต่อ : คุณสีดา ลูกบัวโทร : 045 240585 , 045 318071

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           น้ำพริกปลาย่างป่นแห้ง (161249)
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มสตรีปลาร้าปลารวย
92 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อ : นางสมศรี ถองสุข      โทร : 045 315313

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ปลานิลแดดเดียว ทอดแล้ว (161249)
สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีบ้านทับไทย
45 หมู่ที่ 7 บ้านทับไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อ : นางไพรสันต์ ยลหิรัญ                โทร : 08 6723 0385,0-4520-6047

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           ผ้ากาบบัว (3150)
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มสตรีบ้านหนองบัว
17 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
ติดต่อ : คุณสังวาลย์ จันทุมา    โทร : 08 6265 9311

 

สถานที่จำหน่าย    กลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้าย
109 หมู่ 1 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
ติดต่อ : คุณหนูเพ็ญ โคตรขาว                โทร : 045 383019 , 045 383017

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  หม่ำเนื้อ
สถานที่จำหน่าย    กลุ่มผลิตใส้กรอก และหม่ำ
หมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่ และในเขตเทศบาล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ : นางจันดี ใจเดียว        ทร :(045) 481293

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์           หมูยอ
สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านทุ่งหว้า
119/1 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อ : คุณจารุณี ฑีฆะทิพสกุล
โทร : 08 1507 9582                โทรสาร : 045 312639

 


 

 

               

 

 

 

 
รายการท่องเที่ยว ในประเทศ ภาคอีสาน