ขอวีซ่าญี่ปุ่น
ReadyPlanet.com


ขอวีซ่าญี่ปุ่น


ขอวีซ่าญี่ปุ่นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

แล้วสเตทเม้นต้องใช้มั๊ยค่ะ

เมื่อไหร่โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนธันวาคมออก

ช่วยกรุณาส่งเมลให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ jeed (e_koyjeed-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-01 22:40:01 IP : 125.27.108.171


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3058503)

เรียนคุณ  Jeed

การยื่นวีซ่าญี่ปุ่นต้องมีเอกสาร เสตรทเม้น ด้วยครับผม เอกสารอื่ ๆ มีดังนี้ครับผม

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (กรณียื่นกรุ๊ป)

 (  ) หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า(หากมีเล่มเก่า กรุณานำมาด้วยทุกเล่ม)

(  ) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง , พื้นหลังสีอ่อนไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือรูปตัดต่อ)

(  ) ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

(  ) ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

(  ) ทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตน

(  ) สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ ทั้งเล่ม (ปรับบัญชียอดเดือนล่าสุด ไม่ใช่ย้อนหลัง 6 เดือน)

(  ) ลูกจ้าง ... หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

(  ) เจ้าของกิจการ ... หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันที่เดินทาง

(  ) นักเรียน / นักศึกษา ... หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ... ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 16 ปี

     สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนได้

(  ) ใบหย่า (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ

กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กที่เดินทางโดยลำพัง

(  ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากพ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง  พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย

(  ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง (ฟอร์มจากสถานทูต) ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี

กรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย

(  ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใช้จ่าย/ ทะเบียนที่สามารถระบุได้ว่าเป็นญาติกันจริง พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย

(  ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผู้ออกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย

(  ) บริษัท .... จดหมายนำและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบริษัท

กรณีเป็นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดินทางด้วย)

(  ) หนังสือออกค่าใช้จ่ายจากสามี พร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย

(  ) หนังสือรับรองความเป็นภรรยา (ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี)

กรณีที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์

(  ) ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

 

ขอบคุณมากครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อั๋น ลายไทย (linethai7-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-05 10:42:13 IP : 58.9.145.771


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล