สอบถามการขอวีซ่าอังกฤษ1ปีขึ้นไ...
ReadyPlanet.com


สอบถามการขอวีซ่าอังกฤษ1ปีขึ้นไปค่ะ


พอดีต้องย้ายตามสามีกลับอังกฤษแต่ไปไม่นาน ประมาณ2 ปี ต้องยื่นขอวีซ่ามีขั้นตอนและเอกสารอะไรบ้างค่ะ อ้อ มีลูกสาว 8 เดือนพ่วงไปด้วยค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยน่ะค่ะผู้ตั้งกระทู้ แม่น้องเกรซ :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-12 13:44:46 IP : 118.173.51.202


1

ความคิดเห็นที่ 3 (3086033)

สวัสดีค่ะอยากสอบถามเกี่ยวกับการต่อวีซ่า2 ปีค่ะตอนนี้อยู่ที่อังกฤษค่ะได้วีซ่า 6 เดือนแต่แต่งงานแล้วจะต้องต่อวีซ่าที่อังกฤษอีกเป็น2 ปีจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างค่ะทั้งของสามีและของตัวดิฉันเองขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เดียร์ (viparvade-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-21 21:24:38 IP : 94.2.122.15


ความคิดเห็นที่ 2 (3085977)
สอบถามการทำวีซ่า2ปีค่ะ          ได้ทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษผ่านแล้ว6เดือน และมีเเฟนอยู่อังกฤษวิธีการยื่นหลักฐานเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะสำหรับวีซ่า2ปีเเละต้องเว้นระยะการยื่นหรือเปล่าเพราะว่าจะกลับเมืองไทยอีก2เดือนค่ะ   รบกวนตอบด้วยนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น น้องเอม วันที่ตอบ 2010-10-13 21:37:22 IP : 92.40.49.172


ความคิดเห็นที่ 1 (3040906)

เรียนคุณแม่น้องเกรซ

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษมีดังนี้ครับผม

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 

1.                  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนการเดินทาง) และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี

 

2.                  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2  ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จะเป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้

 

3.                  จดหมายรับรองการทำงาน

3.1              เจ้าของกิจการ - ใช้สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วนพร้อมเซ็นรับรอง (ต้อง Update ภายใน 3 เดือน)

3.2              พนักงานบริษัท - ใช้จดหมายรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง  อัตราเงินเดือนและการลางาน (เป็นฉบับภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ฉบับ)

3.3              ข้าราชการ - ใช้จดหมายรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด  โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและช่วงเวลาวันเดินทาง   พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ

3.4              นักเรียน,นักศึกษา - ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน,นักศึกษา (เป็นฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ)

 

4.                  หลักฐานการเงิน – สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ ประทับตรารับรองจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

 

5.                  สำเนาทะเบียนบ้าน,  สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,  สำเนาสูติบัตรสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

6.                  สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะสตรี กรณีที่สมรสแล้ว) / สำเนาใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสตรี กรณี

                   ที่หย่าแล้ว)

 

7.                  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดาและมารดาไปเซ็นหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่เด็กมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านนั้น

 

8.                  กรณีเป็นแม่บ้าน (ที่จดทะเบียนสมรส)

-          สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /

           หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสตรีกรณีที่หย่าแล้ว)

-          หลักฐานการเงิน สามารถใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีร่วมกับสามีก็ได้  โดย Update Book Bank ให้

            เป็นปัจจุบัน ถ่ายหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อเจ้าของตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน

 

9.                  กรณีเป็นแม่บ้าน (ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

-                      สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

-                      ต้องมีจดหมายรับรองภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย พร้อมสำเนาสูติบัตรของลูกแนบประกอบ

-                      หลักฐานการเงิน สามารถใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีร่วมก็ได้  โดย Update Book Bank ให้เป็นปัจจุบัน ถ่ายหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อเจ้าของตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน

 

 

หมายเหตุ – กรณีเดินทางด้วยพาสปอร์ตราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เอกสารเพิ่มเติม

-                      หนังสือรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

-                      หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุระยะเวลา ผู้ออกค่าใช้จ่าย และภาระหน้าที่ที่ทานต้องไปทำในประเทศอังกฤษ

 

 

                เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า  ตามที่ระบุข้างบนนี้เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่ว ไป ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ อาจจะขอเอกสารอื่น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน

 

 

***  เอกสารทุกฉบับนี้ใช้ประกอบการขอวีซ่า  กรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด  ***

 

 

หากเจ้าหน้าที่ มิได้อนุมัติ วีซ่าของท่านในวันที่ท่านยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ท่านดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.    ให้ท่านมายื่นคำร้องด้วยตนเอง (หากท่านให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน) หรือ

2.    ให้ท่านนำเอกสารอื่น พร้อมสำเนา มาเพิ่มเติมตามคำขอของเจ้าหน้าที่ หรือ

3.    ให้ท่านมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เพื่อการสัมภาษณ์สั้น ในช่วงบ่ายวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี หรือ

4.    ให้ท่านสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดให้

ขอบคุณครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น อั๋น ลายไทย (linethai7-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-14 09:33:32 IP : 58.9.143.251


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล