ReadyPlanet.com


ขอวีซ่าไปอังกฤษ


คือว่าตนเองเคยเรียนอยู่ที่อังกฤษมาก่อนแล้ว แล้วครั้งหลังสุดก็ไปวีซ่านักเรียนต่ออีกจนถึงเดือนพฤษจิกายน 2009...... แต่ว่าตอนเดินทางไปอังกฤษเค้าจับไปว่าเราไม่ได้เข้าเรียนเลยตั้งแต่เปิดเรียน เค้าเลยส่งตัวกลับประเทศโดยไม่ให้เข้าประเทศ แล้ววีซ่าที่ได้มาก็โดนยกเลิกไป ...ตอนนี้ก็ยังมีข้าวของอยู่ที่อังกฤษมากมาย.... เลยไม่รู้ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ในเคสนี้นะค่ะ...........ไม่ทราบถ้าจะขอวีซ่านักเรียนอีก หรือ วีซ่าไปเที่ยวอีก จะมีโอกาสบ้างไหมค่ะ ช่วยตอบทีนะค่ะ คืออยากกลับไปเอาข้าวของด้วยอ่ะค่ะ

 

ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะผู้ตั้งกระทู้ แจง :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-12 14:51:30 IP : 125.27.197.248


1

ความคิดเห็นที่ 10 (3085657)
and all the fans like to wear blackhawks Stanley cup jerseys and flyers Stanley cup jerseys to support the team win stanley cup jerseys.
ผู้แสดงความคิดเห็น nfl jerseys wholesale วันที่ตอบ 2010-06-12 12:14:45 IP : 59.58.154.146


ความคิดเห็นที่ 9 (3085656)

Fight for stanley cup jersey, all the players wearing blackhawks jerseys and flyers jerseys,

ผู้แสดงความคิดเห็น nfl jerseys wholesale วันที่ตอบ 2010-06-12 12:14:23 IP : 59.58.154.146


ความคิดเห็นที่ 8 (3085560)
สวัสดีค่ะ จะขอวีซ่า ไปอังกฤษแบบนักท่องเที่ยว โดยไปกับแฟนและเค๊าออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด แฟนเป็นคนอังกฤษ แต่มาอยู่เมืองไทย 4 ปีแล้ว เค๊าก็ไปๆ มาๆ ประเทศเค๊าอยู่ ประมาณปีละ 2-3 ครั้งค่ะ คือจะไปเที่ยวและไปเยื่ยมญาติและหลานที่เพิ่งเกิดใหม่ของเค๊า จะไป 1 เดือนค่ะ จะไปพักบ้านพี่สาวเค๊า แบบนี้จำเป็นต้องมีเอกสารรายละเอียดที่อยู่ของพี่สาวที่จะไปพักด้วยไหม หรือจำเป็นต้องมีอีเมลล์เชิญจากทางโน้นไปยื่นด้วยไหมค่ะ คือแฟนจะเป็นคนรับรองเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้เรา และเดินทางไปกลับพร้อมกัน สงสัยเรื่องจดหมายรับรอง ว่าจะต้องเขียนแบบเป็นทางการมากๆ หรือสามารถใส่รายละเอียดส่วนตัวเข้าไปด้วยได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ แล้วพวกรูปถ่ายยืนยันว่าเป็นแฟนกัน หรือรูปถ่ายของหลานที่จะไปเยี่ยมจำเป็นไหม ค่ะ เคยได้ยินมาว่าควรมี เรามีงานประจำค่ะ เงินเดือนประมาณ 16000 - 20000 บาทเข้าออกทุกเดือน แต่ไม่มีเงินเก็บ แบบนี้จะเป็นปัญหาไหม แต่แฟนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด แล้วทางบริษัทก็จะออกจดหมายรับรองการทำงานให้และยืนยันว่าเราจะกลับมาทำงานต่อเมื่อครบกำหนดลาพักร้อน แบบบี้พอมีโอกาสผ่านไหมค่ะ หรือต้องมีเอกสารหรือข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมจึงจะมีโอกาสได้ไปเที่ยว จะไปกลางเดือน มิถุนายนนี้ จะยื่นเรื่อง ประมาณ วันที่ 15 พฤษภาคมจะทันไหมค่ะ หรือใครมีตัวอย่างจดหมายรบกวนขอดูเป็นตัวอย่างได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น kikzy (kikzy_29-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-06 12:11:04 IP : 117.47.248.124


ความคิดเห็นที่ 7 (3085299)
พี่สาวอยู่ประเทศอังกฤษอยากให้พ่อ-แม่ไปหาต้องดำเนินการอย่างไรยากไหมช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น พี่โอ๋ (tonguy12-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-09 18:49:08 IP : 119.31.6.174


ความคิดเห็นที่ 6 (3036602)

เรียนคุณนาง

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษมีดังนี้ครับผม

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 

1.                  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนการเดินทาง) และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี

 

2.                  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2  ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จะเป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้

 

3.                  จดหมายรับรองการทำงาน

3.1              เจ้าของกิจการ - ใช้สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วนพร้อมเซ็นรับรอง (ต้อง Update ภายใน 3 เดือน)

3.2              พนักงานบริษัท - ใช้จดหมายรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง  อัตราเงินเดือนและการลางาน (เป็นฉบับภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ฉบับ)

3.3              ข้าราชการ - ใช้จดหมายรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด  โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและช่วงเวลาวันเดินทาง   พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ

3.4              นักเรียน,นักศึกษา - ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน,นักศึกษา (เป็นฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ)

 

4.                  หลักฐานการเงิน – สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ ประทับตรารับรองจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

 

5.                  สำเนาทะเบียนบ้าน,  สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,  สำเนาสูติบัตรสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

6.                  สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะสตรี กรณีที่สมรสแล้ว) / สำเนาใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสตรี กรณี

                   ที่หย่าแล้ว)

 

7.                  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดาและมารดาไปเซ็นหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่เด็กมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านนั้น

 

8.                  กรณีเป็นแม่บ้าน (ที่จดทะเบียนสมรส)

-          สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /

           หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสตรีกรณีที่หย่าแล้ว)

-          หลักฐานการเงิน สามารถใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีร่วมกับสามีก็ได้  โดย Update Book Bank ให้

            เป็นปัจจุบัน ถ่ายหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อเจ้าของตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน

 

9.                  กรณีเป็นแม่บ้าน (ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

-                      สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

-                      ต้องมีจดหมายรับรองภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย พร้อมสำเนาสูติบัตรของลูกแนบประกอบ

-                      หลักฐานการเงิน สามารถใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีร่วมก็ได้  โดย Update Book Bank ให้เป็นปัจจุบัน ถ่ายหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อเจ้าของตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน

 

 

หมายเหตุ – กรณีเดินทางด้วยพาสปอร์ตราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เอกสารเพิ่มเติม

-                      หนังสือรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

-                      หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุระยะเวลา ผู้ออกค่าใช้จ่าย และภาระหน้าที่ที่ทานต้องไปทำในประเทศอังกฤษ

 

 

                เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า  ตามที่ระบุข้างบนนี้เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่ว ไป ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ อาจจะขอเอกสารอื่น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน

 

 

***  เอกสารทุกฉบับนี้ใช้ประกอบการขอวีซ่า  กรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด  ***

 

 

หากเจ้าหน้าที่ มิได้อนุมัติ วีซ่าของท่านในวันที่ท่านยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ท่านดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.    ให้ท่านมายื่นคำร้องด้วยตนเอง (หากท่านให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน) หรือ

2.    ให้ท่านนำเอกสารอื่น พร้อมสำเนา มาเพิ่มเติมตามคำขอของเจ้าหน้าที่ หรือ

3.    ให้ท่านมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เพื่อการสัมภาษณ์สั้น ในช่วงบ่ายวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี หรือ

4.    ให้ท่านสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดให้

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อั๋น ลายไทยแทรเวล (linethai7-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-08 10:02:16 IP : 58.9.142.194


ความคิดเห็นที่ 5 (3035936)
very good webside
ผู้แสดงความคิดเห็น nang (nungning1970-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-07 07:22:48 IP : 125.26.84.187


ความคิดเห็นที่ 4 (3035508)

ขอวีซ่าไปอังกฤษ

 อยากทราบว่า หากจะขอวีซ่านักท่องเที่ยว ไปอังกฤษ  ต้องเริ่มต้นอย่างไร  และเอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ถึงจะทราบว่าวีซ่าผ่าน ประมาณการค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ 

เคยเดินทางไปต่างประเทศแค่ครั้งเดียว ที่เวียดนาม 

 ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาง (nungning1970-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-06 13:27:08 IP : 125.26.85.83


ความคิดเห็นที่ 3 (2946420)

เรียนคุณแจง
ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ ถึงจะเปลี่ยนชื่อและพาสปอร์ตไปแล้ว เพราะชื่อของคุณติด Blacklist อยู่ในระบบแล้ว และถ้าทางสถานทูตทำการตรวจสอบก็จะทำให้มีปัญหาในภายหลังอีกน่ะค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อย ลายไทย วันที่ตอบ 2009-02-16 14:47:51 IP : 58.9.147.252


ความคิดเห็นที่ 2 (2945335)

ขอบคุณกับคำแนะนำนะค่ะ

แล้วอยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนพาสปอร์ต จะสามารถช่วยอะไรได้บ้างรึไม่ ค่ะ หรือว่าเป็รสิ่งที่ไม่ควรทำ

ผู้แสดงความคิดเห็น แจง (ผู้ตั้งกระทู้) (chat_jang-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-13 15:24:45 IP : 125.27.194.49


ความคิดเห็นที่ 1 (2945157)
เรียนคุณแจง
ควรจะรออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หลังจากที่ถูกยกเลิกวีซ่าไปแล้ว ควรจะให้เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ที่อังกฤษส่งของกลับมาจะดีกว่าค่ะ เพราะถ้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนอีกครั้ง โอกาสที่วีซ่าจะไม่ผ่านนั้นมีสูงมากนะคะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อย ลายไทย วันที่ตอบ 2009-02-13 09:07:58 IP : 58.9.136.711


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.