ขอวีซ่าไปอังกฤษ
ReadyPlanet.com


ขอวีซ่าไปอังกฤษ


คือว่าตนเองเคยเรียนอยู่ที่อังกฤษมาก่อนแล้ว แล้วครั้งหลังสุดก็ไปวีซ่านักเรียนต่ออีกจนถึงเดือนพฤษจิกายน 2009...... แต่ว่าตอนเดินทางไปอังกฤษเค้าจับไปว่าเราไม่ได้เข้าเรียนเลยตั้งแต่เปิดเรียน เค้าเลยส่งตัวกลับประเทศโดยไม่ให้เข้าประเทศ แล้ววีซ่าที่ได้มาก็โดนยกเลิกไป ...ตอนนี้ก็ยังมีข้าวของอยู่ที่อังกฤษมากมาย.... เลยไม่รู้ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ในเคสนี้นะค่ะ...........ไม่ทราบถ้าจะขอวีซ่านักเรียนอีก หรือ วีซ่าไปเที่ยวอีก จะมีโอกาสบ้างไหมค่ะ ช่วยตอบทีนะค่ะ คืออยากกลับไปเอาข้าวของด้วยอ่ะค่ะ

 

ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะผู้ตั้งกระทู้ แจง :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-12 14:51:30 IP : 125.27.197.248


1

ความคิดเห็นที่ 8 (3085560)
สวัสดีค่ะ จะขอวีซ่า ไปอังกฤษแบบนักท่องเที่ยว โดยไปกับแฟนและเค๊าออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด แฟนเป็นคนอังกฤษ แต่มาอยู่เมืองไทย 4 ปีแล้ว เค๊าก็ไปๆ มาๆ ประเทศเค๊าอยู่ ประมาณปีละ 2-3 ครั้งค่ะ คือจะไปเที่ยวและไปเยื่ยมญาติและหลานที่เพิ่งเกิดใหม่ของเค๊า จะไป 1 เดือนค่ะ จะไปพักบ้านพี่สาวเค๊า แบบนี้จำเป็นต้องมีเอกสารรายละเอียดที่อยู่ของพี่สาวที่จะไปพักด้วยไหม หรือจำเป็นต้องมีอีเมลล์เชิญจากทางโน้นไปยื่นด้วยไหมค่ะ คือแฟนจะเป็นคนรับรองเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้เรา และเดินทางไปกลับพร้อมกัน สงสัยเรื่องจดหมายรับรอง ว่าจะต้องเขียนแบบเป็นทางการมากๆ หรือสามารถใส่รายละเอียดส่วนตัวเข้าไปด้วยได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ แล้วพวกรูปถ่ายยืนยันว่าเป็นแฟนกัน หรือรูปถ่ายของหลานที่จะไปเยี่ยมจำเป็นไหม ค่ะ เคยได้ยินมาว่าควรมี เรามีงานประจำค่ะ เงินเดือนประมาณ 16000 - 20000 บาทเข้าออกทุกเดือน แต่ไม่มีเงินเก็บ แบบนี้จะเป็นปัญหาไหม แต่แฟนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด แล้วทางบริษัทก็จะออกจดหมายรับรองการทำงานให้และยืนยันว่าเราจะกลับมาทำงานต่อเมื่อครบกำหนดลาพักร้อน แบบบี้พอมีโอกาสผ่านไหมค่ะ หรือต้องมีเอกสารหรือข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมจึงจะมีโอกาสได้ไปเที่ยว จะไปกลางเดือน มิถุนายนนี้ จะยื่นเรื่อง ประมาณ วันที่ 15 พฤษภาคมจะทันไหมค่ะ หรือใครมีตัวอย่างจดหมายรบกวนขอดูเป็นตัวอย่างได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น kikzy (kikzy_29-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-06 12:11:04 IP : 117.47.248.124


ความคิดเห็นที่ 7 (3085299)
พี่สาวอยู่ประเทศอังกฤษอยากให้พ่อ-แม่ไปหาต้องดำเนินการอย่างไรยากไหมช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น พี่โอ๋ (tonguy12-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-09 18:49:08 IP : 119.31.6.174


ความคิดเห็นที่ 6 (3036602)

เรียนคุณนาง

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษมีดังนี้ครับผม

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 

1.                  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนการเดินทาง) และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี

 

2.                  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2  ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จะเป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้

 

3.                  จดหมายรับรองการทำงาน

3.1              เจ้าของกิจการ - ใช้สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วนพร้อมเซ็นรับรอง (ต้อง Update ภายใน 3 เดือน)

3.2              พนักงานบริษัท - ใช้จดหมายรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง  อัตราเงินเดือนและการลางาน (เป็นฉบับภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ฉบับ)

3.3              ข้าราชการ - ใช้จดหมายรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด  โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและช่วงเวลาวันเดินทาง   พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ

3.4              นักเรียน,นักศึกษา - ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน,นักศึกษา (เป็นฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ)

 

4.                  หลักฐานการเงิน – สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ ประทับตรารับรองจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

 

5.                  สำเนาทะเบียนบ้าน,  สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,  สำเนาสูติบัตรสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

6.                  สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะสตรี กรณีที่สมรสแล้ว) / สำเนาใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสตรี กรณี

                   ที่หย่าแล้ว)

 

7.                  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ต้องให้บิดาและมารดาไปเซ็นหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่เด็กมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านนั้น

 

8.                  กรณีเป็นแม่บ้าน (ที่จดทะเบียนสมรส)

-          สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /

           หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (เฉพาะสตรีกรณีที่หย่าแล้ว)

-          หลักฐานการเงิน สามารถใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีร่วมกับสามีก็ได้  โดย Update Book Bank ให้

            เป็นปัจจุบัน ถ่ายหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อเจ้าของตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน

 

9.                  กรณีเป็นแม่บ้าน (ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

-                      สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

-                      ต้องมีจดหมายรับรองภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย พร้อมสำเนาสูติบัตรของลูกแนบประกอบ

-                      หลักฐานการเงิน สามารถใช้บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีร่วมก็ได้  โดย Update Book Bank ให้เป็นปัจจุบัน ถ่ายหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อเจ้าของตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน

 

 

หมายเหตุ – กรณีเดินทางด้วยพาสปอร์ตราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เอกสารเพิ่มเติม

-                      หนังสือรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ

-                      หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุระยะเวลา ผู้ออกค่าใช้จ่าย และภาระหน้าที่ที่ทานต้องไปทำในประเทศอังกฤษ

 

 

                เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า  ตามที่ระบุข้างบนนี้เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่ว ไป ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ อาจจะขอเอกสารอื่น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน

 

 

***  เอกสารทุกฉบับนี้ใช้ประกอบการขอวีซ่า  กรุณาถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด  ***

 

 

หากเจ้าหน้าที่ มิได้อนุมัติ วีซ่าของท่านในวันที่ท่านยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ท่านดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.    ให้ท่านมายื่นคำร้องด้วยตนเอง (หากท่านให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน) หรือ

2.    ให้ท่านนำเอกสารอื่น พร้อมสำเนา มาเพิ่มเติมตามคำขอของเจ้าหน้าที่ หรือ

3.    ให้ท่านมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เพื่อการสัมภาษณ์สั้น ในช่วงบ่ายวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี หรือ

4.    ให้ท่านสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดให้

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อั๋น ลายไทยแทรเวล (linethai7-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-08 10:02:16 IP : 58.9.142.194


ความคิดเห็นที่ 5 (3035936)
very good webside
ผู้แสดงความคิดเห็น nang (nungning1970-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-07 07:22:48 IP : 125.26.84.187


ความคิดเห็นที่ 4 (3035508)

ขอวีซ่าไปอังกฤษ

 อยากทราบว่า หากจะขอวีซ่านักท่องเที่ยว ไปอังกฤษ  ต้องเริ่มต้นอย่างไร  และเอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ถึงจะทราบว่าวีซ่าผ่าน ประมาณการค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ 

เคยเดินทางไปต่างประเทศแค่ครั้งเดียว ที่เวียดนาม 

 ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาง (nungning1970-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-06 13:27:08 IP : 125.26.85.83


ความคิดเห็นที่ 3 (2946420)

เรียนคุณแจง
ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ ถึงจะเปลี่ยนชื่อและพาสปอร์ตไปแล้ว เพราะชื่อของคุณติด Blacklist อยู่ในระบบแล้ว และถ้าทางสถานทูตทำการตรวจสอบก็จะทำให้มีปัญหาในภายหลังอีกน่ะค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อย ลายไทย วันที่ตอบ 2009-02-16 14:47:51 IP : 58.9.147.252


ความคิดเห็นที่ 2 (2945335)

ขอบคุณกับคำแนะนำนะค่ะ

แล้วอยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนพาสปอร์ต จะสามารถช่วยอะไรได้บ้างรึไม่ ค่ะ หรือว่าเป็รสิ่งที่ไม่ควรทำ

ผู้แสดงความคิดเห็น แจง (ผู้ตั้งกระทู้) (chat_jang-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-13 15:24:45 IP : 125.27.194.49


ความคิดเห็นที่ 1 (2945157)
เรียนคุณแจง
ควรจะรออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หลังจากที่ถูกยกเลิกวีซ่าไปแล้ว ควรจะให้เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ที่อังกฤษส่งของกลับมาจะดีกว่าค่ะ เพราะถ้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนอีกครั้ง โอกาสที่วีซ่าจะไม่ผ่านนั้นมีสูงมากนะคะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อย ลายไทย วันที่ตอบ 2009-02-13 09:07:58 IP : 58.9.136.711


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล