HONGKONG - DISNEYLAND 3D2N" เที่ยวฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน คืนโทร 02 887 8802
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


HONGKONG - DISNEYLAND 3D2N เที่ยวฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว  ฮ่องกง
"HONGKONG - DISNEYLAND 3D2N"
เที่ยวฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

CODE: HK001

รวมบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ + มีบริการรถรับส่งไปกลับ
พักโรงแรมฮ่องกง 2 คืน
“ขอพรแก้ปีชง 2561”  วัดแชกง เป็นวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์**HILIGHT
ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
อร่อยกับ 2 เมนู Signature ติ่มซำ + ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง!

 จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

วันแรก   กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – ตลาดมงก๊ก
08.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5  ROW K
สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีป้ายรับทัวร์พร้อมเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับทุกท่าน
มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.
หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
** เที่ยวบิน/เวลาบินในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบิน บริษัทฯ จะยืนยันให้ท่านทราบเป็นสถานะอัพเดทในใบนัดหมายอีกครั้ง **
11.25 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน HX772
15.30 น.  ทุกท่านมาถึง  สนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะทุกท่านไปรับกระเป๋าที่สายพาน เดินสู่ทางออกสนามบินพบไกด์ท้องถิ่น 

ตลาดมงก๊ก เป็นย่านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของที่ระลึกในราคาย่อมเยา ตั้งอยู่บนถนนตุชอยเป็นแหล่งช้อปปิ้งทอดยาว 1 กิโลเมตรให้โอกาสคุณได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน ชื่อของตลาดแห่งนี้มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าสำหรับสตรีทุกวัย เช่น เครื่องสำอาง นาฬิกา กระเป๋า เครื่องตกแต่งบ้าน CD และของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ หรือ เดินชมตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง)  SAV  HOTEL /  HOTEL EASE หรือใกล้เคียง

 

วันสอง     ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) หรือ  กระเช้านองปิง + ซิตี้เกตุเอ้าท์เลท
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ! ติ่มซำ**

ทัวร์ตามใจสั่ง !!! เลือกเที่ยวได้ 1 โปรแกรม อย่างใดอย่างนึง**
พร้อมบริการรถรับส่งทั้งไปและกลับ ฟรี!

(1) ทัวร์ดิสนีย์แลนด์  หรือ  (2) ทัวร์นองปิง+ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท
โดยท่านต้องแจ้งกับพนักงานขา
ยในวันจองทัวร์ เพื่อเตรียมบัตรให้ท่านล่วงหน้า
** อิสระอาหาร กลางวัน/เย็นตามอัธยาศัย **

(1) ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นำทุกท่านก้าวเข้าสู่ 7 ดินเเดนมหัศจรรย์ ที่มีทั้งเรื่องราวสุดลึกลับ ไวล์ดเวสต์ ทอยสตอรี่ เรื่องเหนือจินตนาการ การผจญภัย ห้วงอวกาศ และทวีปอเมริกา ซึ่งทุกดินแดนจะต้อนรับทุกคนด้วยเครื่องเล่นแสนสนุกระดับโลก เหล่าเพื่อนดิสบนีย์ ตัวโปรด และการแสดงสไตล์บรอดเวย์สุดตระการตา
หมายเหตุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป  พลุไฟปราสาท จะหยุดการแสดงเนื่องจากตัวปราสาทได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ เพื่อจัดสร้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม


(2) กระเช้านองปิง เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ให้ท่านได้กราบขอพร  พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี1924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆ ด้าน.. จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง City Gate Outletศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ Outlet ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากโรงงาน  มาลดกระหน่ำสูงสุด 30-70%  เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK  และมี  Food Court รวมอาหารอร่อยๆ
หมายเหตุ  กรณีนองปิง"ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมบำรุง" ในวันเดินทาง ทัวร์จะนำทุกท่านขึ้นลงเกาะลันเตาเรียบร้อย  โดยรถ Shuttle Bus ประจำทางของนองปิง และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ากระเช้า ในทุกกรณี


เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง)  SAV  HOTEL /  HOTEL EASE หรือใกล้เคียง

 

วันสาม    รีพลัสเบย์ – วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน  – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบิน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ! ติ่มซำ
รีพลัสเบย์  หาดทรายยาว  รูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกู้ภัยของฮ่องกงสร้างขึ้นในสไตล์จีนดั้งเดิม เพดานตกแต่งด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงที่ดูอลังการ รูปปั้นคู่สูงตระหง่านของ  เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว  มีความโดดเด่นท่ามกลางสวนสวย


วัดแชกง หรือ วัดกังหัน *ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน*เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง  วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น  วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา 

*** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย***


บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  เมนูพิเศษ! ห่านย่าง
โรงงานจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ


วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัด คือ เทพหวังต้าเซียน แต่จุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้วัดแห่งนี้คือเป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่  ซึ่งไม่ใช่การขอความรักจากเทพหวังต้าเซียนแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินไปด้านข้างซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าจะได้พบเนื้อคู่แท่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีรักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้พบคู่แล้วสามารถขอพรให้คู่ของท่านรักกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้เช่นกัน

วิธีขอพร : ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี


จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว 

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับร้านดังๆ **
สมควรแก่เวลา..นำทุกท่านเดินทางไปสนามบิน เช็คอิน โหลดกระเป๋า

00.40 น.  เหินฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX) เที่ยวบิน HX769
03.00 น.  ทุกท่านมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพทุกท่าน
มีของว่างและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.
หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
** เที่ยวบิน/เวลาบินในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบิน
บริษัทฯ จะยืนยันให้ท่านทราบเป็นสถานะอัพเดทในใบนัดหมายอีกครั้ง **

 ********************************************************

ข้อสำคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ได้แก่ ฮ่องกง
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น  กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น  จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย  “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน


จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อแล้ว!!*

 1. ราคาดังกล่าว  ยังไม่รวม  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท(เก็บที่สนามบินไทย)
  ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ขึ้นไป เก็บค่าทิปในอัตราเท่ากัน 
  ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี  ไม่เก็บค่าทิปไกด์
 2. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้เดินทางพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น
  กรณีเป็นพาสปอร์ตชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทัวร์
 3. ราคาดังกล่าวสำหรับจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ)
  บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหากมีความประสงค์จะเดินทางต่อในจำนวนไม่ถึง 15 ท่าน
 4. ท่านที่จะมีตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ใบนัดหมายการเตรียมตัวเดินทาง บริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน
อัตราค่าบริการ
 ตารางเดินทาง
*ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*
 ผู้ใหญ่
(โปรโมชั่น)
 เด็ก 2-18 ปี
(ราคาปกติ)
04 – 06 พฤษภาคม 2561 14,888.- เพิ่ม +3,000.-
11 – 13 พฤษภาคม 2561 14,888.- เพิ่ม +3,000.-
18 – 20 พฤษภาคม 2561 14,888.- เพิ่ม +3,000.-
25 – 27 พฤษภาคม 2561 14,888.- เพิ่ม +3,000.-
หมายเหตุ : ทารก 0-2 ปี ราคา 6,888.- บาท / นั่งตักผู้ใหญ่ (ไม่มีที่นั่ง)
ราคาพักเดี่ยว: เพิ่มท่านละ    5,500    บาท

 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทาง)
  - เนื่องจากเป็นตั๋วประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลิกเดินทางจะไม่สามารถขอ Refund ตั๋วได้ทุกกรณี
  - ตั๋วเครื่องบินเมื่อยืนยันการออกตั๋วแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 2. โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
  หมายเหตุ:  การจัดห้องพักสำหรับเด็ก มีเงื่อนไขดังนี้
  - เด็กอายุ ตั้งแต่ 0 – 4 ขวบ ไม่เปิดเตียง จัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง เท่านั้น
  กรณีเป็นผู้ใหญ่เพียง 1 ท่าน / ห้อง  โรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว  จะมีค่าพักเดี่ยว
  - เด็กอายุ ตั้งแต่ 4 ขวบ ขึ้นไป  จัดให้นอนเสริม 1 เตียง / ห้อง หรือ นอนกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ห้อง
  - ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม
  - กรณีที่เดินทางมา 4 ท่าน ผู้ใหญ่/ครอบครัว แต่มี 1 ท่าน มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นห้อง TRIPLE  พัก3 ท่าน/ห้อง หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มเป็นค่าพักเดี่ยว สำหรับเศษ 1 ท่าน ที่ต้องการนอนแยกคนเดียว
  - ในกรณีบางท่านมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางกับคณะได้  บริษัทฯ จะไม่สามารถโอนห้องพักของผู้ยกเลิกเดินทางให้แก่ท่านอื่นๆ ใช้สำรองพักได้ทุกกรณี  เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของทางโรงแรม
 3. อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**)
 4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องชำระเพิ่มเติม
 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
  - (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **
  - กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **
  - ประกันจะไม่คุ้มครองผู้ที่เคยผ่านหรือเคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทำประกันแล้ว ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, เลบานอน, ลิเบีย, เกาหลี(เหนือ), ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน, อิสราเอล
 7. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 8. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลดใต้เครื่อง 1 ใบ จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,000 บาท/ท่าน 
  - ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน  ** ทารก ฟรี! ค่าทิป **
  - จ่ายที่สนามบินประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทัวร์เท่านั้น
  -
  ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ำใจของทุกท่าน **
 2. ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ  อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่ประจำเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ
เงื่อนไขการรับจองทัวร์
 1. ชำระมัดจำทัวร์ 6,000 บาท  ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับใบยืนยันรับจอง (อินวอย) 
 2. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนเดินทาง 21 วัน (ไม่รวมวันหยุด) เพื่อยืนยันการเดินทาง
  - ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการรับจองของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่นั่งของท่านอัตโนมัติ (auto) หากท่านไม่ได้ชำระค่ามัดจำในวันที่กำหนด เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไป และ เนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบ Join Tour (จอยเที่ยว) บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจำกัดที่สายการบินกำหนดเพื่อสามารถนำทุกท่านออกเดินทางได้อย่างราบรื่น 
       
 3. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (กรุณาถ่ายส่งมาตามตัวอย่าง) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  นับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมีหน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับตราได้
 4. หากท่านไม่ชำระค่าทัวร์ครบ 100% ก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางได้
  รวมถึงสายการบินจะยึดมัดจำของท่านทันที โดยไม่สามารถขอคืน (Refund)  ได้ทุกกรณี
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ที่ควรทราบ
 1. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ไกด์และคนขับรถท้องถิ่นจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกล่าว โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 3. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์  โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
 4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

จองทัวร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-887-8802, 02-887-8803, 02-887-9680
Officail line id:
@outbound

สายด่วน: 061-406-6699 คุณก้อย
083-275-4848 คุณบี

 
Asia : Hongkong