แบบฟอร์ม การสมัครงาน บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนดื แทรเวล จำกัด โทร 02 887 8802 - 3
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


แบบฟอร์ม การสมัครงาน

บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ชั้นนำที่เปิดให้บริการมานานมากกว่า 14 ปี

เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง
- ผู้จัดการ Sale & Oparation
- เจ้าหน้าที่ Sale & Oparation

ติดต่อสอบถาม โทร 02 887 8802 - 3
หรือ ส่งเอกสารประกอบการสมัครงานเข้ามาที่...
Email: Linethai45@gmail.com

คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
  (หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft World, Excel)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานขาย และงานบริการลูกค้า
- จัดทำเอกสาร รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการขาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติผู้สมัคร ประวัติการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) มาที่ บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ตแอนด์ แทรเวล จำกัด
Email: Linethai55@hotmail.com โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมูลที่ส่งมาเบื้องต้น และหากผ่านการพิจารณา
บริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

..............................................................................................................................................................................
 

แบบฟอร์มการสมัครงาน


ชื่อ - นาสกุล :  *
วัน/เดือน/ปี เกิด :
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
เบอร์มือถือ :  *
เบอร์บ้าน :
อีเมลล์ :
ตำแหน่งที่สมัคร :  *
เงินเดือนที่ต้องการ :  *
ระดับการศึกษา :  *
ประวัติการทำงาน :  *
ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ :  *
ความสามารถพิเศษด้านภาษา :  *
ท่านสามารถเริ่มงานกับทางบริษัทได้ตั้งแต่
:
 *แบบฟอร์ติดต่อกลับ

แบบฟอร์ม การจองทัวร์ article
แบบฟอร์ม สั่งซื้อบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม สำรองที่นั่งชมการแสดง
แบบฟอร์ม สำรองที่นั่งล่องเรือดินเนอร์ article