แบบฟอร์ม การสมัครงาน บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนดื แทรเวล จำกัด โทร 02 887 8802 - 3
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


แบบฟอร์ม การสมัครงาน

แบบฟอร์มการสมัครงาน


ชื่อ - นาสกุล :  *
วัน/เดือน/ปี เกิด :
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
เบอร์มือถือ :  *
เบอร์บ้าน :
อีเมลล์ :
ตำแหน่งที่สมัคร :  *
เงินเดือนที่ต้องการ :  *
ระดับการศึกษา :  *
ประวัติการทำงาน :  *
ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ :  *
ความสามารถพิเศษด้านภาษา :  *
ท่านสามารถเริ่มงานกับทางบริษัทได้ตั้งแต่
:
 *แบบฟอร์ติดต่อกลับ

แบบฟอร์ม การจองทัวร์ article
แบบฟอร์ม สั่งซื้อบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม สำรองที่นั่งชมการแสดง
แบบฟอร์ม สำรองที่นั่งล่องเรือดินเนอร์ article