ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี พิพิธภัณฑ์ดูไบ สุเหร่าจูไมร่า ล่องเรืออาหรับ นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย 5 วัน by TG (DUB 2101)
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี พิพิธภัณฑ์ดูไบ สุเหร่าจูไมร่า ล่องเรืออาหรับ นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย 5 วัน by TG (DUB 2101)

 

สนใจติดต่อบริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด โทร : 0 2887 8802-3, 0 2887 9680

ทัวร์ ดูไบ อาบูดาบี พิพิธภัณฑ์ดูไบ สุเหร่าจูไมร่า
ล่องเรืออาหรับ นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย 5 วัน (TG)

คณะพิเศษ สเปเชียล ดูไบ : พัก 4 ดาว
โดยสายการบินไทย ( Thai Airways )
 
SPECIAL OFFER ..!

1. สายการบิน      ไทยแอร์เวย์  ( ที่นั่งสะดวกสบาย )

2. สะสมไมล์       ร่วมกับกลุ่ม Star Aliance

3. พักโรงแรม     ระดับ V.I.P - 4 ดาว

4. Exclusive      รถใหม่ ( Free Wi-Fi บนรถ ) , บัตรส่วนลด Kingpower Duty Free + คู่มือการเดินทาง

5. พิเศษ.. !!      นั่งรถไฟ Aquaventure ชมความอลังการ แห่ง The Palm Project + Atlantis Hotel

6. ฟรี.. !!         ( พร้อมบริการ น้ำดื่มบนรถ ขวด/ท่าน/วัน )

7. มื้อหรู ..!       1. ทานใน Atlantis Hotel  2. ทานใน V.I.P Camp

8. มื้ออาหาร ..!  มีบริการทั้งมื้ออาหาร Inter, จีน รสเลิศ สลับ มื้ออาหารพื้นเมือง ท้องถิ่น อย่างเหมาะสม

9. มัคคุเทศก์ประจำ ระดับมืออาชีพ (เฉพาะเส้นทาง) : มีความเป็นกันเองกับท่านสมาชิกทุกท่าน ซึ่งนำความบัญเทิง ความรอบรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคต่างๆ ตลอดจน สภาพปัจจุบันของประเทศ U.A.E

โปรแกรมพิเศษเยือน เมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ความเขียวขจีของตัวเมือง ได้รับการยกย่องว่า เป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย พร้อมนำท่านผ่านชมโรงแรม Emirates Palace   โรงแรมที่หรูหราที่สุดในโลกขณะนี้ ซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร เมืองดูไบ แหล่งนักช้อป...ทุกสิ่งเนรมิตได้ดั่งฝัน นำท่านตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน สนุกสนานตื่นเต้นกับ สกีทะเลทราย ชมระบำหน้าท้องที่สวยงาม ** สุดพิเศษให้ท่านได้สัมผัส Ski Park ** หิมะตกในทะเลทรายให้ท่านได้สนุกและประทับใจตลอดการเดินทาง โดยสายการบิน Thai International Airways

กำหนดการเดินทาง:

วันแรก      กรุงเทพฯ - ดูไบ (6.35 ชม.)

12.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  D (ประตู 1) สายการบิน Thai International Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารและสัมภาระ

16.20 น.  ออกเดินทางสู่ มืองดูไบ โดยสายการบิน Thai International Airways เที่ยวบินที่ TG 517

20.30.  เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ ประทับตราวีซ่าแล้ว
พักที่ 
Holiday Inn Hotel ( 4 ดาว ) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง     พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra - ตลาดทอง - Shiekh Palace - สุเหร่าจูไมร่า ชายหาด.. จูไมร่า  Medinat Souk - Burj Al Arab - The Palm Project - นั่งรถไฟ Aquventure - Atlantis The Palm ชม Aquarium - ช้อบปิ้ง ห้าง The Dubai Mall + ชมฝูงฉลาม - ถ่ายรูปตึก Burj Khalifa ชมน้ำพุเต้นระบำ ( Fontana Show ) - ล่องเรืออาหรับ Dhow Cruise ชม The Creek

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม (1)

08.30 น.  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ ( Dubai Museum ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลางสร้าง เมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ ก่อนการค้นพบน้ำมัน ประทับใจกับการนำเทคโนโลยี่ต่างๆ มาถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร  มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของ Creek ได้ตามอัธยาศัย แถมฟรี!! นำท่านถ่ายรูปย่าน Bastakiya แล้ว นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสวิถีชีวิต สองฝั่ง The Creek สู่ท่าเรือ ตลาดทอง ( Gold Souk ) จากนั้น นำท่าน ..ช้อปปิ้งที่ ตลาดทอง และ ตลาดเครื่องเทศ ( Gold & Spicy Souk ) ป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุกอัญมณี ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์

10.00 น.  นำท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังท่านชีค ( Shiekh Palace ) ตื่นตาตื่นใจกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หน้าพระราชวังอันงดงาม สุดอลังการของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ และพืชพรรณนานาชนิด และบรรดาเหล่านกยูง มากมาย นับหลายสิบตัว จากนั้นนำท่านผ่านชม New Palace ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ของ ที่กำลังก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ของครอบครัว  Shiekh Al Maktoum นั่นเอง จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยม ผ่านชม สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยม ของดูไบและแวะถ่ายรูปด้านนอก คู่กับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นำท่านผ่านชม Medinat Jumeirah Souk หรือ ( เวนิส แห่งดูไบ ) ซึ่งเป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คือ Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ซึ่งออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะคลาสสิคในแบบอาหรับ ดูคลาสสิคแบบพื้นเมือง ภายในมีสินค้า ระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ, ขวดทราย, พรม อีหร่าน, หัวน้ำหอม อาหรับ, โคมไฟ และของประดับตกแต่งบ้าน, ขนมหวาน อาหรับ, ถั่วรสช็อกโกแลต รสชาติต่างๆ ส่วนด้านหลังจะมี คลองแบบเวนิส ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ โรงแรม Mina Al Salam นั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ ( The Palm Island By Nakheel ) เป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนัก งานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ท่านได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของ เกาะนี้

Hightlight..!! นำท่าน ขึ้นรถไฟ Monorail ( MRT ) จากสถานี Aquavanture สัมผัสคลาสสิค ชมทัศนียภาพ ในมูมสูงบนรถไฟแบบ Panorama View อันงดงาม.. ของ Atlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Seaและตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญ่ อลังการของโครงการ Atlantis Hotel และ The Palm Project ซึ่งท่านจะประทับใจ ไม่รู้ลืม นำท่านสู่โรงแรม The Atlantis The Palm ให้ท่านได้สัมผัส กับความมหัศจรรย์ และยิ่งใหญ่ อลังการ ตื่นตาตื่นใจกับ ฝูงปลามากมาย + Aqurium ขนาดยักษ์ สูงกว่า 10 เมตร ที่รวมปลาสายพันธ์จากทะเลมากมาย อาทิ ปลาฉลามวาฬ, ปลา บาราคูด้า, ปลาทูน่า, ปลาหน้าวัว และ อีกมามาย ให้ท่านได้ชมอย่างเพลิดเพลินใจ อิสระ!! ถ่ายรูปคู่ บัลลังก์แห่ง Atlantis เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก และ ชมสมบัติล้ำค่าใต้ท้องทะเลลึก จากซากเรือที่อับปาง ลงจากนั้น เชิญท่านอิสระ ตามช้อบปิ้งอัธยาศัย หรือเพลิดเพลินกับ การ ช้อบปิ้ง สินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า, นาฬิกา, หรือของที่ระลึก ของฝาก

Option..!! The Lost Chamber ชมสัตว์น้ำแปลกตา มากมายอาทิ ปลาเก๋ายักษ์,ปลาปิรันย่า, ปลาดาว, แมงดาทะเล ฯล อย่างใกล้ชิด ค่าเข้า = 1,000 บาท

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร - Atlantis Hotel

Hightlight..!! จากนั้น นำท่านชม เดอะ ดูไบ มอลล์ ( The Dubai Mall ) แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งช้อบปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชม Aquarium นาดยักษ์ ตื่นตาตื่นใจไปกับ ..การชมฝูงฉลามอย่างไกล้ชิด และสัตว์น้ำ นานาชนิด Aquarium แห่งนี้ได้ชื่อว่าใช้แผ่นอะคริลิคในการประกอบตู้ปลาที่ใหญ่สุดในโลกและ โดยเดอะ ดูไบ มอลล์ เป็นส่วนหนึ่งของ ดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ ( Downtown Burj Dubai ) มูลค่า2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น ที่ตั้งของเบิร์จ ดูไบ อาคารที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้าน รวมถึง ร้านอาหารและเครื่องดื่มอีกกว่า 160 ร้าน

Update ..ล่าสุด..!! จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปตึก Burj Khalifa ( BurjDubai ) ซึ่งเป็นที่สุดของที่สุด แห่งดูไบ กับ การประดับแสงสี อันอลังการ ของ Burj KhalifaTower ซึ่งสูงถึง 828 เมตร (ปัจจุบัน) มีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "เบิร์จดูไบ" เป็น "เบิร์จคาลิฟา" เพื่อเป็นเกียรติแก่ ชีกห์คาลิฟา บิน ซาเอด อัลนาห์ยัน เจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี และ ประธานาธิบดี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บูร์จคาลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับ เซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบัน การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจ อาร์มานี โดยเป็นโรงแรม อาร์มานีสำหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึก ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม/วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุด ปัจจุบันอยู่ที่ ไทเป 101 ที่ความเร็ว 16.83 ม/วินาที

Hightlight..!! นำท่านชม น้ำพุเต้นระบำ ( Fontana Show ) ที่สวยงามที่สุดติดอันดับต้นๆ ของโลก พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ของทะเลสาบน้ำพุสีฟ้าคราม เสมือนเวเนเชี่ยนแห่งดูไบ อันงดงาม ซึ่งตั้งอยู่คู่กับ โรงแรมสุดหรู ถึง 2 แห่งคือ The Address Hotel และ Amani Hotel ซึ่งตั้งอยู่ในตึก Burj Khalifa หรือตึก Burj Dubai นั่นเอง เชิญท่าน.. อิสระ ถ่ายรูป ความงดงามของ ด้านหน้า และบนสะพาน Al Bahar ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสีคราม อันงดงาม โดยตั้งอยู่กึ่งกลาง ซึ่งง่ายต่อการถ่ายภาพ และ ชมความอลังการของ โชว์น้ำพุเต้นระบำ ( Fontana Show ), Al Bahar Souk, Dubai Mall, The Address Hoel และ ที่สุดของที่สุด แห่งดูไบ กับ การประดับแสงสี อันอลังการ ของ Burj KhalifaTower

Shopping !! เชิญท่าน อิสระ ช้อบปิ้งสินค้า ณ Al Bahar Souk หรือ ตลาดไฮโซ ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนช้อบปิ้งมอลล์ ของตัวโรงแรม Al Bahar Hotel ระดับ ดาว เชิญท่านเพลิดเพลินกับการ ซื้อสินค้าของฝากที่ระลึก มากมายอาทิ อินทผาลัม, ขนมหวานอาหรับ, พวงกุญแจ, นาฬิกา, พรมตุ๊กตาอาหรับ และของที่ระลึก อีกมากมาย

Option..!! ยังไม่รวมค่าขึ้นตึก Burj Khalifa Tower ตึกที่สูงที่สุดในโลก Burj Khalifa Tower ที่เคยถ่ายทำภาพยนต์ ( Mission Impossible )

กรณีจองล่วงหน้า = ราคาตั๋ว ท่านละ $ 75 / ท่าน

กรณีซื้อหน้างาน ( ไม่ได้จองล่วงหน้า ) = ราคาตั๋ว ท่านละ $ 130 / ท่าน

19.30 น.  นำท่าน ล่องเรืออาหรับ + Dinner ( Dhow Cruise ) ...  ชมการแสดง ระบำอาหรับ มากมาย เชิญท่าน ชมความงาม 2 ฟากฝั่ The Creek และ ชม การประดับไฟ สองฟากฝั่งของ เดอะครีก สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาหรับยามค่ำคืน ผ่านชมสนามกอล์ฟ ดูไบ ครีก กอล์ฟคลับ ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ 1 ใน 3 ของสนามที่มีอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย, ผ่านชมสุเหร่าซึ่งประดับประดาด้วยแสงไฟอันงดงาม อีกทั้งท่านยังมีโอกาสได้เห็นศิลปะอันวิจิตรงดงามในแบบฉบับของชาวยุโรป โดยการผ่านชมทัศนียภาพของพระราชวังเก่า แห่งสาธารรัฐเชค และสถานสำคัญๆที่ต่าง ๆ อีกมากมาย
พักที่
Holiday Inn Hotel ( ระดับ 4 ดาว ) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม     อนุสาวรีย์ คัมภีร์กุรอ่าน - ตลาดผลไม้ - ตลาดชารจ้าห์ (New Souk) & (Old Souk) - Wind Tower สุเหร่า King Faisal - นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย ( ชมระบำหน้าท้อง, ระบำกระโปรง และ ระบำหนุ่มสาวอาหรับ )

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม (4)

08.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ รัฐชาร์จ้าห์ ( Sharjah ) ซึ่งอยู่ห่างจากรัฐดูไบ ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติให้รัฐชาร์จ้าห์เป็น จุดศูนย์รวมชาวอาหรับทางด้านวัฒนธรรมจากนั้นนำท่านถ่ายภาพ อนุสาวรีย์ คัมภีร์กุรอ่าน ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรม สไตล์อาหรับโบราณและผ่านชม สถานที่ทำงานของท่านชีคแห่งชาร์จาห์ แล้วนำท่านผ่านชมวงเวียนวัฒนธรรมของชาร์จ้าห์ ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเคารพและนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดของชาวอาหรับ จากนั้น นำท่านแวะช้อปปิ้งเลือกซื้อผลไม้ที่ Fruit Market Sharjah เชิญท่านอิสระเลือกซื้ออิทผาลัม คุณภาพดี ราคาถูก.. และหากมีโอกาสท่านสามารถลิ้มลองอินทผาลัมสดผลสีเหลือง ซึ่งขึ้นชื่อว่าหารับประทานได้ค่อนข้างยาก ในประเทศ U.A.E และ กลุ่มประเทศอาหรับ จากนั้น นำท่านแวะช้อปปิ้งเลือกสินค้าที่ ตลาดซาร์จาร์ ( Center Souk, Blue Souk Sharjah Souk ) ซึ่งมีทั้งฝั่ง ตลาดใหม่ ( New Souk ) และ ตลาดเก่า ( Old Souk ) มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสำรวจ อาทิเช่น อาทิเช่น ตุ๊กตาอูฐ, กรอบรูปทะเลทรายเจ็ดสี, ของพรีเมียม..พวงกุญแจ, กรอบรูป.. สุดหรู ประกอบด้วยสัญลักษณ์รัฐทั้ง 7 ของดูไบ, โคมไฟตกแต่งบ้าน.. แบบอาหรับ, โมเดลแก้วสุดคลาสสิค อาทิ Model Burj Khalifa ( Burj Dubai ), Atlantis The Palm, Emirate Tower, พรหมชั้นดี จากอีหร่าน และตุรกีและของชำร่วยต่าง ๆ รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งของเด็กสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงชุดอาหรับประจำชาติ, สินค้าที่ระลึกชั้นนำ เครื่องหนัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ทองคำ18-24K, นาฬิกา และบริเวณด้านข้างให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับ สุเหร่า King Faisal ซึ่งเป็นสุเหร่าที่ทางกษัตริย์ Faisal แห่งประเทศซาอุดิอาระเบียมอบให้เป็นของขวัญแก่ท่านเชค เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดของพระองค์

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร - Chinese (5)

14.00 น.  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก... เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อม ตะลุยทะเลทราย

15.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม (มีเวลาให้ท่านเปลี่ยนชุด)
นำท่าน
ตะลุยทัวร์ทะเลทราย ( Dune Safari & BBQ Dinner ) โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ ( รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ) 1 คัน / ท่าน ท่านจะได้สนุกสนาน และตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับ ประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบน Dune (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ที่ท้าทายและหวาดเสียว แต่ปลอดภัย นำท่านถ่ายรูป ( Dubai Sun set ) ชมพระอาทิตย์ตกดิน อันงดงาม บนเนินทราย สุดแสนโรแมนติก จากนั้นเชิญท่านอิสระ พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ หรือให้ท่านพักผ่อนในแค้มป์กระโจมแบบอาหรับ ซึ่งมีกิจกรรม มากมาย ** อย่าลืมเอาแจ็คเก็ต, แว่นตาและกล้องถ่ายรูปไปด้วย **

หมายเหตุ ..!! - ท่านที่เมารถกรุณา ทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง หรือ ควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย

                     - ทางทัวร์ จะไม่รับผิดชอบ และ ไม่อนุญาติให้ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ขั้นรุนแรง ฯล นั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด
ฟรี ..
Dune !! กิจกรรม ภายใน Camp
- Henna Tattoo ( ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบน มื้อ,ไหล่ ในแบบฉบับชาวอาหรับ ) / - Shi Sha ( เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิ่นผลไม้ ) / - Gala baya ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก และ ฟรีไม่อั้น ชิมชาอาหรับ, อินผาลัม, ชา, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่มอนามัย ( ไม่รวม ป๊อบคอร์น, และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อาทิเช่น เหล้า, เบียร์, ไวน์ ฯล ซึ่งท่านต้อง ซื้อเพิ่มเองต่างหาก )

ค่ำ           อาหาร Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย ( มื้อนี้เป็นแบบต่อคิวบริการตัวเอง ) (6)
ทดลองชิมอาหาร แบบอาหารับแบบบาร์บีคิว (ไก่
เนื้อแกะ, เนื้อวัว), สลัดผัก, ผักดอง, ฮามุส, มันฝรั่งอบ, ถั่วต้ม, สปาร์เกตตี้, ข้าวผัด สไตล์อาหรับ, ข้าวขาว และ ของหวาน อาทิ อุมส์อาลี หรือ พุดดิ้งนม เป็นต้น หรือจิบชาและกาแฟหอมกรุ่น สไตล์อาหรับในบรรยากาศที่แสนสบาย กับเบาะที่นั่งบนพื้นพรหม กลางทะเลทราย ใกล้เวทีการแสดง ตื่นตาตื่นใจ ไปกับโชว์การแสดงแบบอาหรับ อาทิ 
Show!! ชม ระบำหน้าท้อง ( Belly Dance ) ศิลปะอันสวยงามจาก สาวชาวอาหรับ / ชม ระบำกระโปรง ประดับไฟสวยงาม ( Tanora ) ศิลปะแห่งการร่ายรำของชายหนุ่ม ซึ่งโชว์ลีลาศิลปะการควงพรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย ประมาณ 3 ปีขึ้นไป / ระบำอาหรับ ( Arabian Dance Show ) ซึ่งหาดูได้ยาก มีเฉพาะแถบอาหรับเท่านั้น
พักที่ 
Holiday Inn Hotel ( 4 ดาว ) หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่       ดูไบ - อาบูดาบี (180 กม.) - Grand Mosque - Emirate Palace - Heritage Village & Women Handicraft - Ferrari World - Mall of the Emirates (สกีพาร์ค) - Duty Free - กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม (7)

08.00 น.  เดินทางจากเมืองดูไบ สู่ เมืองอาบูดาบี้ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมืองและได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของรัฐตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่เอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง ผ่านชมพระราชวัง ที่ประทับประมุขของประเทศ แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิวชิคาโกบีชกับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึ้นมาเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าที่งดงามที่สุดของ U.A.E คือ สุเหร่า Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ ของโลก และเป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านดอลล่าร์ นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำ และทองแดง ( ทางทัวร์มีชุดคลุม และผ้าคลุมผมให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ) จากนั้นนำท่าน ผ่านชม โรงแรม Emirate Palace ซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนครโรงแรมแห่งนี้อยู่บนที่ของอดีตประธานาธิบดี Sheikh Al Nayan ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ U.A.E และเป็นเจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี้

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร – Chinese (8)

13.30 น.  นำท่านชม Heritage Village & Craft Center ที่ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมและ รวบรวมสินค้า พื้นเมือง จำพวก Hand-made ทำโดยชาวบ้าน ไว้แสดงและ ขายให้กับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น รูปวาด, ชุดอาหรับ, ผ้าทอ, ของที่ระลึก, งานหัตถกรรม และพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ภายในยังมีส่วนจัดแสดงวีถีชีวิต และใช้สัตว์เลี้ยงมาช่วยในการทำเกษตรกรรม อื่นๆ ร้านขายของพื้นเมือง และ ส่วนแสดงความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงดูไบ ผ่านชม IBN Battuta Mall สร้างตามสไตล์ 6 บรรยากาศ ได้ชื่อว่า The World Under One Roof โดยสร้างจากตำนานเส้นทางการเดินทางของนักสำรวจเส้นทางที่ชื่อ IBN Battuta นักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ ที่เดินทางจากบริเวณตะวันออกกลางสู่เอเชีย ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบจีน อินเดีย อิหร่าน ( เปอร์เชีย ) อิยิปต์ และตูนิเชีย ในบริเวณประกอบไปด้วย Super Market Giant และห้างต่างๆ โรงภาพยนตร์ Hi-Tech ร้านค้า Food Court

15.00 น.  จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูป Ferrari World ( สวนสนุก เฟอร์รารี เวิลด์ ) "เฟอร์รารี เวิลด์ อาบู ดาบี" ซึ่งเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเขต Yas Island แห่ง กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยสร้างครอบคลุมพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ซึ่งมีความโดดเด่นอยู่ที่หลังคาสีแดง ตกแต่งด้วย โลโก้สัญลักษณ์ ของ ม้าลำพอง แห่ง ค่าย  Ferrari ” ( ซึ่งได้รับแรง บันดาลใจ จากตัวถังของ เฟอร์รารี จีที.. นั่นเอง ) สามารถรองรับ นักทองเที่ยวได้ประมาณ 10,000 คน ต่อวัน สร้างโดย บริษัทอัลดาร์ พร็อพเพอร์ตี เจ้าของโครงการสวนสนุกแห่งนี้ใช้เงินลงทุนในการสร้างกว่า 40,000 ล้าน ดอลลาร์ พื้นที่ภายในแห่งนี้จะประกอบ ไปด้วย โรงแรม, พิพิธภัณฑ์ รถ Ferrari, เครื่อง เล่นหวาดเสียวมากมาย นานาชนิด อาทิ Formular Rossa, G-Force, V12, Fiorano GT Challenge, Scuderia Challenge, Speed Of Magic, Bell’ Italia, Carousel, Junior GT, Junior Grand Prix, Junior Training Camp, The Pit Wall, Paddock, Cinema Maranello, Driving With The Champion, Galleria Ferrari, The Racing Legends, ร้าน Dining Experience, Shopping Experience และ สนามแข่งรถฟอร์มูลาวัน ( ยาส มารินา เซอร์กิต ) ซึ่งเป็นสนาม สุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาที่ใช้แข่งขันศึกเอฟวันเพื่อเป็น สังเวียนชี้ขาดว่าใครจะเป็นสุดยอดนักขับเอฟวันที่เก่งที่สุดในฤดูกาลนี้ ระหว่าง เฟร์นานโด อลอนโซ, มาร์ค เว็บเบอร์ หรือ เซบาสเตียน เวทเทล

Option.. !! ไม่รวมค่าเข้า Ferrari World มีราคา ดังต่อไปนี้
General Admission - $ 75 /ท่าน ( ค่าเข้าชม + ค่าเครื่องเล่น )
Premium Admission - $ 105 /ท่าน ( ค่าเข้าชม + ค่าเครื่องเล่น )

Shopping !! นำท่านสู่ห้าง Mall of the Emirates ห้างสรรพสินค้าชั้นนำขนาดยักษ์ ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิงต่างๆนานา และช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ เชิญท่านอิสระ เลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนม ยี่ห้อดัง มากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Chirstian Dior และเลือกชมแฟชั่นเครื่องแต่งกาย และเสื้อผ้า แบรนด์เนม ยี่ห้อดัง คุณภาพเยี่ยม จาก  Lacos,Mng, Sara, River Island, H&M, Thame ฯลฯ

Hightlight..!! นำท่าน แวะถ่ายรูปด้านนอกกระจกใสคู่กับ Ski Dubai Complex ซึ่งเป็นลานสกีหิมะขนาดใหญ่แห่งแรก ที่สร้างขึ้นบนทำเลกลางทะเลทรายภายในมีลานสกีเล็กสำหรับเด็กและลานสกีใหญ่สำหรับผู้ใหญ่โดย สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเนินสำหรับเล่นสกีได้

Option.. !! ยังไม่รวมค่าเข้า Ski Park หรือ ลานสกี มีราคา ดังต่อไปนี้
Package 1 - $ 45 /ท่าน ( รวมค่าเข้า + ชุดลุยหิมะ + รองเท้า + เล่น Snow Park )
Package 2 - $ 60 /ท่าน ( รวมค่าเข้า + ชุดลุยหิมะ + รองเท้า + locker +เล่น Sledge, Mountain Triller )
Package 3 - $ 70 /ท่าน ( รวมค่าเข้า + ชุดลุยหิมะ + รองเท้า + locker + Panoramic Chairlift Rode )
หมายเหตุ : เฉพาะ Panoramic Chairlift Rode ต้องผ่านการทดสอบจากพนักงาน ของSki Park ก่อน ถึงจะอนุญาติให้ท่านซื้อ Package นี้ได้

17.00 น.  พร้อมกันเดินทางไปสนามบิน เชิญท่าน.. อิสระช้อปปิ้งสินค้า New Arival Intrend ราคาพิเศษ ณ Dubai Duty Free!! เพลิดเพลินกับสินค้า น้ำหอมยี่ห้อดังมากมาย อาทิ BVGARI, DKNY, JLO, CHANEL, DAVIDOFF, ETUDE, AMANI, GUCCI, POLO, CK ฯลฯ ตามอัธยาศัย

21.30 น.  นำท่านบินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai International Airways เที่ยวบินที่ TG 518

วันที่ห้า       กรุงเทพ ฯ

06.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 
Big Bonus by TG
วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(ห้องคู่)
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
พัก 2 เตียง
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่
(มีเตียงเสริม) 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
5, 12, 19, 26 พ.ย. 59 50,900 50,900 49,900 48,900 8,000
3, 17, 24 ธ.ค. 59 50,900 50,900 49,900 48,900 8,000
29, 30, 31 ธ.ค. 59 56,900 56,900 55,900 54,900 11,000
7, 14, 21, 28 ม.ค. 60 50,900 50,900 49,900 48,900 8,000
4, 11, 18, 25 ก.พ. 60 50,900 50,900 49,900 48,900 8,000
4, 11, 18, 25 มี.ค. 60 50,900 50,900 49,900 48,900 8,000
เด็กจะต้องมีอายุต่ำกว่า 12 ปี
หมายเหตุ
6 ท่าน ( มีไกด์ Thai / ENG รับ )
15 ท่าน (มีไกด์ Thai เดินทางไปกับคณะ)
ราคาตามที่ระบุนี้ เดินทางได้ทุก Period ยกเว้นช่วงมีงาน Exhibition ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เส้นทาง BKK - DXB / DXB - BKK

- ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน

- ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศดูไบ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศสำหรับนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

- ค่าห้องพักในโรงแรม  ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

- ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท (สำหรับผู้ใหญ่)

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 500,000 บาท (สำหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)

 
อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปพนักงานขับรถ = 1 $ /ท่าน/วัน, ค่าทิป Assistance = 1 $ /ท่าน/วัน, ทิปก์ไกด์ท้องถิ่น = 2 $ /ท่าน/วัน

- หากมีการปรับตัวเพิ่ม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน( Fuel Sercharge ) จากที่คิดราคาไว้ ณ ( วันที่ 1/6/16 )

- ค่าเช่ารถเพื่อนำชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- กรุณาชำระมัดจำงวดแรก 12,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด
- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 7 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
- กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
- การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
- กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 6/15 ท่าน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

- กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอกดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก
VISA DUBAI = ใช้เวลา ยื่น 4 วัน ( ไม่นับ ศุกร์ - เสาร์ )
- หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
- รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว = 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังฉากสีขาว)
- กรณีเป็น เด็ก ( อายุต่ำกว่า 25 ปี ) ไม่ได้เดินทาง กับ บิดา และ มารดา
  - กรณี เด็ก เดินทาง กับ บิดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของมารดา) + ภาษาอังกฤษ + หน้าพาสปอร์ต บิดา และ มารดา

  - กรณี เด็ก เดินทาง กับ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของบิดา) + ภาษาอังกฤษ + หน้าพาสปอร์ต บิดา และ มารดา
  - กรณี เด็ก ไมได้เดินทาง กับ บิดา และ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอำเภอ (ของบิด+มารดา) + ภาษาอังกฤษ + หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย + หน้าพาสปอร์ต บิดา และ มารดา

หมายเหตุ : ทาง Dubai Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

 
Asia : Dubai

ทัวร์ดูไบ กรุงอาบูดาบี Ferrari World พิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย 5 วัน by EK (DUB4601)
ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เอมิเรตส์พาเลส ตึกเบิร์ดคาลิฟะ ดูไบมอลล์ พิพิธภัณฑ์ดูไบ ทะเลทรายซาฟารี 5 วัน 3 คืน by EK (DUB15001)
ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี้ เฟอรารี่เวิลด์ เดอะปาล์ม ซาฟารีทะเลทราย พิพิธภัณฑ์ดูไบ ช้อปปิ้งดูไบมอลล์ 5 วัน by TG (DUB0701)