เที่ยวลาวให้สนุกทำอย่างไร!!!
ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวลาว article

 

ประเพณีที่ควร...และ...ไม่ควรปฏิบัติ

“เมื่อไปลาว” 

ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม

แต่การแตะเนื้อต้องตัวกันไม่นิยมทำ

 

การพนมมือ เป็นประเพณีการทักทายของชาวลาว

การใช้เท้าทำอย่างอื่นนอกจากการเดินและเล่นกีฬาแล้ว

ถือว่าเป็นเรื่องที่ “หยาบคาย” มากสำหรับชาวลาว เพราะเท้าเป็น ”ของต่ำ”

การใช้มือจับศรีษะของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ไม่สุภาพอย่างมาก

การตะโกนเสียงดังหรือพูดเสียงดังเป็นการไม่สุภาพ

เพราะชาวลาวเป็นคนพูดจานุ่มนวล

 

 

นักท่องเที่ยวควรการแต่งกายให้สะอาด และเรียบร้อย

 

 

การเปลือยกายในที่สาธารณะนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

 

การที่จะเข้าบ้านเรือน ควรถอดรองเท้าทุกครั้งเพราะชาวลาว

ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

การเดินผ่านคนที่นั่งอยู่ควรที่จะค้อมตัวลง เพราะเท้าเป็นของ “ต่ำ”

และจะต้องไม่เดินข้ามคนที่นั่งอยู่อย่างเด็ดขาด

สถานที่สาธารณะไม่ควรกอดและจูบกัน “โปรดรอบคอบ”

 

 

การที่จะถ่ายรูปควรขออนุญาตเจ้าตัวก่อน ว่ายินดีหรือไม่

 

การแจกของฝากแก่เด็กๆ เป็นการส่งเสริมให้มีการขอ

การอุดหนุนซื้อหรือลองรับประทานอาหารของชาวลาว

เป็นการช่วยเหลือธุรกิจและการเกษตรของท้องถิ่น

 

 

 “กรุณา” แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และแสดงความนอบน้อม

ในขณะที่อยู่ในวัดต่างๆ และขณะที่ถ่ายรูป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งของ ไม่ควรเข้าไปหรือจับต้อง

โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

พระสงฆ์เป็นที่เคารพบูชา สตรีไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวพระ หรือ จีวร

ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขว้างสิ่งของ ให้สกปรก!!!

เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนชาวลาว

โปรดช่วยกันพิทักษ์รักษาสัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ โดยการไม่ซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า

สนับสนุน โดยการซื้องานฝีมือท้องถิ่นที่ดีและมีคุณภาพของชาวลาว

สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย มีโทษต่อตัวเองและ สังคมชาวลาวด้วย

    
       

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูลจากhttp://www.thaiembassy.org/vientiane/laosinformation_do-donts.html

@ ภาพประกอบโดย Chongkham Ponekeo @

 

 

 

 

 

 
ข่าวใหม่ ๆ เรื่องดี ๆ น่าสนใจ