ReadyPlanet.com
dot

dot


เพิ่มเพื่อน


รับสมัครเพื่อนร่วมงาน article

รับสมัคร เพื่อนร่วมงาน

 

 

ข่าวดี .....   สำหรับ ท่านที่สนใจ งานด้านการท่องเที่ยว

บ.ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

กำลังขยายงาน   ต้องการรับ พนักงานประจำ ดังนี้
1.  พนักงานขายทัวร์ Domestic  1  ตำแหน่ง (ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)
2.  พนักงานดูแล Website  1  ตำแหน่ง
3.  Tour Operations (ทัวร์ต่างประเทศและทัวร์ในประเทศ)  1  ตำแหน่ง

 


ตำแหน่ง :  ผู้จัดการแผนกทัวร์ (ทัวร์ต่างประเทศและทัวร์ในประเทศ)

คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง อายุ 22 - 40 ปี
-
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-โท
- มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
- สามารถบริหารทีมงานได้
- อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง :  Tour Operations (ทัวร์ต่างประเทศและทัวร์ในประเทศ)

คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
-
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
- อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง : พนักงานขายทัวร์ต่างประเทศและทัวร์ในประเทศ  

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
-
วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
- อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
-
วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
- อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

 

ผลตอบแทน

- เงินเดือน ตามความสามารถ และ ประสบการณ์
- โบนัส
- ประกันสังคม
- อื่น ๆ

 


 

บริษัทมีนโยบาย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  และ บริการที่ดี มีคุณภาพต่อลูกค้า 
ในขณะเดียวกัน บริษัท ตระหนักเสมอว่า  การให้บริการที่ดีต่อลูกค้า จะต้องมีพนักงานที่มีความสามารถ และ มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี
ดังนั้น  บริษัท จึงได้จัดให้มีสวัสดิการ และ ค่าตอบแทน ที่เหมาะสม  และ สนับสนุน ให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อย่างสม่ำเสมอ 

 

สนใจ  ส่งประวัติมาได้ที่  info@linethaitravel.com
ิดต่อคุณวิชุกรณ์ เบอร์ 081-4022777
ข่าวใหม่ ๆ เรื่องดี ๆ น่าสนใจ